På tur: Aspesetra

Aspesetra3600

En perfekt høsttur gjennom historiske skoger

På tur: Aspesetra

Tekst og foto: Christian Høiberg

Vinteren er like rundt hjørnet, noe som kjennes på den friske høstluften. For mange er dette den perfekte årstid for flotte turer i skog og mark. Aspesetra er en populær tur for mange Kongsbergfolk året rundt, og spesielt på denne tiden av året.

Dette er en relativt enkel tur på sju kilometer med utgangspunkt fra parkeringen på Kjennerudvannet. Vi går igjennom en furuskog med tydelige spor av historie, passerer den idylliske ”Løkka”, krysser elver og mindre fosser før vi ender på Aspesetra.

Med godt vedlikeholdte stier, ettersom det blir kjørt opp skiløyper om vinteren, passer turen både store og små. En anbefaling vil være og ha med litt mat og drikke og nyte en piknik ved noen av benkene som er plassert der ute, eller sett deg ned på setra.

For mange er dette en velkjent tur i Kongsbergområdet. Færre veit mye om historien til Aspesetra og hvem som har bodd her igjennom tidene.

 

Stedet har trolig opprinnelig vært seter for gårdene Teigen og Gulliksrud. En del av den nåværende eiendommen kalles i eldre dokumenter for Gulliksrudvollen. Plassen var fast bebodd på siste del av 1700-tallet. Eldste kjente beboer er Jahn Bentsen Aspesæterne, som fikk skjøte på plassen i 1786, men betalte fire riksdaler i skattehjelp til Teigen og Gulliksrud. I 1802 hadde han to to kuer og sådde 1/4 tønne korn.

På 1830-tallet ble det dyrket bygg, havre og poteter, og plassen fødde to kuer og tre sauer. Eier var Gro Torgersdatter, som var enke etter Gullik Østensen. I 1835 solgte hun eiendommen til stesønnen, Østen Gulliksen. Han var gift med Margrethe Børgersdatter.

I matrikkelen fikk plassen løpenummer 288 under matrikkelnummer 94 (Teigen).

I 1860 overtok Østen Gulliksens sønn, Ole Østensen, og hans kone Anne Hansdatter, som kom fra Seljord i Telemark. I folketellingene er Ole oppført som gårdbruker og kjørselsmann. Dette var de siste fastboende på Aspesetra.

Ole og Annes datter, Sofie, giftet seg med Alfred Kristoffersen, som eide gården Nordre Darbu. I 1919 overtok deres sønn, Andreas K. Darbo, Aspesetra etter morfaren, og siden har eiendommen vært et underbruk under Darbu. I 1988 overtok Andreas Darbus nevø, Einar Lundteigen, og i 1997 dennes sønn, Edvard Lundteigen.

Les mer om Aspesetra

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg