Oppfordrer næringslivet til giverstafett

Bjørgunn og Anne Jenny håper så mange vil bidra til årets TV-aksjon. Foto: Anniken Tangerud

Årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før.

Søndag 21. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Midlene i år vil gå til Kirkens Bymisjon og her i Kongsberg står engasjementet sterkt hos Anne Jenny Archer og Bjørgunn Gram.

Nå utfordrer de næringslivet til en giverstafett og vil stå på døgnet rundt frem til denne søndagen for å øke bevisstheten rundt aksjonen og få bedrifter til å gi det de kan.

Torsdag 11. oktober sendte de ut en epost til bedrifter på Kongsberg hvor de blir bedt om å registrere seg som givere og henvendelsen følges opp med en ringedugnad onsdag den 17. oktober.

– TV-aksjonen muliggjør for Kirkens Bymisjon at vi kan skape noe å gå til for de som mangler det og det er så utrolig viktig, forklarer Bjørgunn, som er avdelingsleder for Kirkens Bymisjon i Kongsberg.

Det handler om at Kirkens Bymisjon kan bidra med inkludering og integrering.

– Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Midlene fra årets TV-aksjon skal hjelpe Kirkens Bymisjon å bygge opp tilbud til mennesker som står utenfor i Kongsberg, men som skal inviteres inn i samfunnet og hverdagslivet.

Bjørgunn understreker hvorfor det er så viktig å sette fokus på temaet til årets tv-aksjon.

– I verdens rikeste land er det mange flere mennesker enn man skulle tro som føler på ensomhet og utenforskap, som står utenfor arbeidsliv og/eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Å bidra med noe lite til noe stort

– Det er viktig fordi vi ser at de sosiale forskjellene og de økonomiske ulikhetene i Norge i dag, øker. Hele 70.000 mennesker i Norge har ingen nære fortrolige eller venner de kan snakke med når de trenger det. Dette kan det være vanskelig å si noe om for mennesker som opplever det, derfor må vi ha fokus på det slik at også enkeltmennesker kan avdekke ensomhet og bidra til at vi er mindre alene sammen.

– Det kan gjelde noen du kjenner; en i familien, en nabo, en kollega. Ensomhet har mange navn og mange ansikter, men vi må åpne øynene for det. Det er så lett å overse i vår egen hektiske hverdag.

Hva gjør årets TV-aksjon så viktig for deg?

– For meg er TV-aksjonen en måte å bidra med noe lite til noe veldig stort. Jeg har to timer i året som kan generere mye for mange i andre enden. Å være del av en organisasjon som har fått tildelt TV-aksjonen er en fantastisk opplevelse! Å få være del av et så stort apparat og få med seg hele landet på laget er en «once in a lifetime»-opplevelse.

– Men det viktigste er tema – jeg er så glad for at vi kan snakke om ensomhet og sammen skape gode møter mellom mennesker og jobbe for mindre utenforskap, forklarer hun.

For Bjørgunn representerer Kirkens Bymisjon varme og nestekjærlighet.

– Noen som tør å snakke om forskjeller i samfunnet, og forsøker å lindre og forandre. En organisasjon som orker å se de sidene av samfunnet som andre snur seg bort fra.

For brukerne av Møtestedet Haspa og Kirkens Bymisjon på Kongsberg, representerer bymisjonen et sted man blir møtt med verdighet og tilbudt et fellesskap med andre

– Jeg tror og håper Møtestedet blir sett på som et fristed. Et trygt sted å kunne hvile, få et varmt måltid, få en god samtale, hjelp til praktiske gjøremål med mer. Jeg tror mye av det handler om å føle seg sett og hørt av noen, at det er noen som bryr seg om deg og synes at du er god nok uansett bakgrunn og livsstil. Kirkens Bymisjon gir mennesker muligheter.

Både Bjørgunn og Anne Jenny har to klare utfordringer til hvordan vi i Kongsberg kan bidra til årets TV-aksjon:

– Meld dere som bøssebærere på Blimed.no og hjelp aksjonen når bøssebærerne kommer på døra.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg