Nyskaping i Kongsberg

Her ser du Christopher Forrette og KiteMills prototype. Foto: Ron Holan

Det unike samarbeidet med Kongsbergindustrien gjør Kongsberg Innovasjon til Norges fremste industribaserte innovasjonsselskap.

Målet med selskapet er å være brobygger og pådriver for innovasjon i alle ledd, fra det å stimulere til nyskaping og utvikle ny teknologibasert virksomhet, til omstilling i næringslivet og bedriftsutvikling for etablert industri. Dette gjøres sammen med gründere, industri, akademia og andre samarbeidsparter.

Selskapet har kompetanse og et omfattende nettverk som dekker alle faser i et innovasjonssamarbeid, fra utvikling av forretningskonsept og forretningsidé, til produktutvikling, kommersialisering, industrialisering og internasjonalisering.

I 2016 bidro Kongsberg Innovasjon med å hente inn hele 60 millioner kroner til nyskaping.

Av 101 ideer, engasjerte KI seg i 23 ulike oppstartsselskaper.

Målet for 2017 er å vurdere 100 ideer, inngå samarbeid med 11 nye selskaper samt hente inn 100 millioner kroner som skal bidra til vekst i oppstartsbedriftene.

Ved å trekke på kompetanse og ressurser fra de store industribaserte selskapene i Kongsberg bidrar Kongsberg Innovasjon til å skape nye bærekraftige teknologier.

KiteMill

Et av oppstartsselskapene KI engasjerer seg i er selskapet KiteMill, som utvikler et system som skal produsere elektrisk kraft ved bruk av en flygende kite, eller vinge. Denne skal generere energi fra høyere luftlag der vinden er sterkere og mer stabil. Et slikt konsept har potensial til å utnytte vindressurser fra 200 – 1500 meter over bakken, generere energi 80 % av tiden den er i lufta og halvere kostnadene for vindkraft sammenlignet med kostnadene for dagens vindmøller.

Kongsberg Innovasjon bistår KiteMill i utviklingen av selskapet og den tekniske løsningen. Hittil har KI bidratt med forretningsutvikling, ressurser og kompetanse for utvikling av autonomt styringssystem for kitevingen og kapitalinnhenting.

På bildet ser vi Christopher Forrette og KiteMills prototype.

3600.no

Se alle innlegg