«Norges snåleste suvenir» fyller 40 år

Kristin Franck, Bjørg Sælid og Eva Tovsrud Knutsen sitter i stiftelsens styre som nå skal dele ut 50.000 kroner til de som ønsker å bevare minner for fremtiden. Foto: Anniken Tangerud

Slik skal Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond forvalte arven videre.

– Det er med stor respekt vi skal forvalte den rause gaven de gav til Kongsbergsamfunnet, forteller Eva Tovsrud Knutsen varmt.

Sammen med Bjørg Sælid og Kristin Franck sitter Eva i styret til stiftelsen som med stor ydmykhet nå forvalter midlene til minnefondet.

Ekteparet Martha og Arve Kværnum etterlot seg rundt 4 millioner kroner og ønsket at midlene skulle brukes til å bevare og fremme by- og bygdekultur i kommunene langs Numedalslågen – hele veien fra Hardangervidda til Larvik.

– Hovedmålet er å finne de gode løsningene som også gir en god avkastning, og vi gjør det i Martha og Arves ånd, forklarer Kristin.

I 2019 er det 40 år siden den aller første bokutgaven av Langs Lågen kom ut.

Det er også året stiftelsen for aller første gang vil dele ut 50.000 kroner, og i 2019 vil styret i stiftelsen tildele midler til organisasjoner som jobber med sikring av kilder.

«Mange sitter på samlinger og arkiv som ikke er tilgjengelige for allmenheten. Svært mye oppbevares privat. 

Digitalisering er et omfattende og tidkrevende arbeid. Slikt arbeid er ofte dugnadsarbeid , og mange kommer til et punkt dere det kreves annet utsyr enn det man rår over sjøl,

– overføring av båndopptak til lydfiler, overføring av gamle filmer til video/DVD , scanning av dokumenter«, kan vi lese av pressemeldingen.

– Ta vare på er én ting, men å holde det levende er noe annet, smiler Eva.

Se søkekriterene og hvordan du søker nederst i saken. 
Arve Kværnum og Langs Lågen ble dokumentert av NRK i 1986. Vi linker til hele programmet under. Skjermdump fra NRK
Slik så den aller første utgaven av Langs Lågen ut. Foto: Anniken Tangerud

«Norges snåleste suvenir»

Langs Lågen kom for første gang ut i bokformat i 1979. Ansvarlig redaktør var Arve Kværnum (1923-2007), men også Sæmund Wulfsberg og Per Sunmann står oppført som redaktører.

«Nå er vi kommet fram til det første ordinære nummer av det lokalhistoriske tidsskriftet Langs Lågen, og dermed er det i gang. Tre nummer skal ut i år, og så håper vi det blir fire nummer hvert år videre fremover», kan vi lese i lederen i boka fra 1979.

Videre kan vi lese:

«Det tar tid å innarbeide noe nytt. Og det må tid til for å finne den riktige og gode formen. Og framfor alt – det krever tid og innsats for å få alle de tre kontaktene som er absolutt nødvendig for å kunne hlde et slikt blad levende og leseverdig for et så stort distrikt som et helt dalføre langs Lågen. Men begynnelsen er bedre enn ventet, og så spørs det hvor mange som vil hjelpe».

Arve startet Langs Lågen allerede i 1978 – men da først som et prøvehefte som kom ut i desember det året. Året etter kom det fire hefter som så ble samlet i den aller første årboken som kom ut i julen 1979.

Slik så prøveheftene ut. Skjermdump av NRK-programmet vi linker til i saken.

Tidsskriftet hadde til hensikt å gjenfortelle og illustrere, historier fra Numedalslågen, og har fått god hjelp fra lokalhistorisk interesserte ildsjeler opp gjennom.

Langs Lågen har på denne måten hatt en viktig og unik måte å bevare og videreformidle historien for fremtiden på.

NRK besøkte Kværnum og laget et lengre innslag om Langs Lågen i 1986. Se hele innslaget her!

Langs Lågen ble lenge reklamert som «Norges Snåleste Suvenir» – god som gave, og tidskriftet har høstet god kritikk helt siden oppstarten.

I fagtidsskriftet Heimen blir det betegnet som et forbilde i formidling av lokalhistorie.

Arve Kværnum ble tildelt Buskerud fylkes kulturpris i 1984 og Kongsbergs kommunes kulturpris i 1991 (sammen med Per Sunmann. Wulfsberg fikk den i 1984 som byens første mottaker). 

Dette er søkekriteriene

I statuttene for «Stiftelsen Martha og Arve Kværums Minnefond» står det tydelig hva midlene skal brukes til:

«Midler fra Stiftelsen skal brukes til bevaring og fremme av by- og bygdekultur i kommunene langs Lågendalsvassdraget (Numedalslågen fra Hardangervidda til Larvik)

Midler fra Stiftelsen kan gis til fremragende innsats innen musikk (folkemusikk og korpsmusikk), visekunst eller diktning (intervjuer, fortellinger, beskrivelser), dans (folkedans), håndverk, vedlikehold og restaurering av gamle bygninger, tilskudd til drift av bygdetun og museer og utgivelse av litteratur som knytter seg til Lågendalsvassdraget

Midler fra Stiftelsen kan søkes av unge mennesker, foreninger eller lag som har samarbeidet om en oppgave innen nærmiljøet. Midler kan også gis som tilskudd til reiser (skoleturer) for skoleklasser og lag som har gjort seg fortjent til det på grunnlag av en utført kulturoppgave i nærmiljøet

Stiftelsens styre kan også hvert år utfordre bestemte skoler i området til en innsats av kulturell art innen nærmiljøet, og kan belønne vedkommende skole for eksempel med et tilskudd til skoletur

Om styret føler behov for det, kan de søke faglig bistand for å bedømme bidragets kulturelle verdi

Midler fra Stiftelsen kan også tildeles grupper og institusjoner som arbeider innenfor de områder som nevnt ovenfor.»

For å få søknadsskjemaet henvender du deg til Eva Tovsrud Knutsen på eva.tovsrud.knutsen@ebnett.no  

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg