Nå flytter Kongsberg videregående skole Vg2 industriteknologi sammen med lærling- og kursbedriften Kongsberg Technology Training Center (K-tech) inn i Teknologiparken i Kongsberg.

– Sammen skal vi skape Norges beste yrkesutdanning – rigget for fremtidens behov, sier Terje Bråthen, direktør i Aerostructures KDS.

25. august flytter elevene inn i K-techs lokaler – i et topp moderne industrilokale i et industrimiljø. Elevene vil oppleve noe helt annet enn det de er vant til, og vi gleder oss til skolestart. sier Stein Sandvold, daglig leder på K-tech.

Terje Bråthen, direktør i Aerostructures, KDS.

«Kompetansesenter for yrkesfag i Kongsberg Teknologipark» vekker stor interesse, og både fylkesordfører Roger Ryberg, styreleder i K-tech Willy Holdahl, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO president Arvid Moss vil være tilstede under den offisielle åpningen 25. august. Det kan også dukke opp enda flere viktige gjester…

Prosjektet er unikt og har kommet i stand etter initiativ fra Kongsberg Defence Systems, LO/NHO og Buskerud fylkeskommune og er utviklet i nært samarbeid med skolen og K-tech. Samlokalisering i et moderne industri- og teknologimiljø er grunnleggende for ideen bak pilotprosjektet. Modellen skal motivere elevene, sikre rekruttering til industrielle yrkesfag og være et kompetansesenter for instruktører og lærere.

– Dette er utrolig spennende for elevene og elevenes læring. For å hindre frafall i skolen må vi gjøre ting annerledes, sier Hanne Hagby, rektor på Kongsberg videregående skole.

Prosjektet har bred politisk oppslutning og er et stort spleiselag
– Vi er veldig stolte over at prosjektet nå blir realisert. Det har vært en omfattende politisk prosess, men per i dag er det stor tverrpolitisk entusiasme rundt prosjektet, forteller Bjørn Tore Ødegården, fylkesutdanningspoliitiker i Buskerud (AP).

– Det handler om å skape en felles forståelse mellom skole, utdanningssektoren og arbeidslivet om hvordan vi kan jobbe best mulig med den kompetansen som trengs i et arbeidsliv, sier Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg