Næringsnytt: Kenneth skal drive med logistikk og Tor Helge med programvareutvikling

Det skjer stadig noe nytt i Kongsbergs næringsliv. Her får du en oppsummering av de siste næringsnyhetene.

Nye selskaper i Kongsberg

Odd Roar Sæther har opprettet selskapet Vacon AS, som har dette formålet: «Konsulent- og rådgivningsvirksomhet innenfor areal- og teknisk infrastrukturplanlegging. Kjøp, salg og drift av tekniske anlegg, spesielt for avløp- og vannforsyningsanlegg, herunder aksjetegning og på annen måte delta i eller eie selskaper av lignende art.»

Kenneth Moen har startet selskapet M Logistikk AS. Selskapets formål er å «selge tjenester og varer innen transport og logistikk og annet som naturlig sammen faller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.»

Selskapet Programbyggerne AS er startet opp med formål om «salg av konsulenttjenester, utvikling og salg av programvare, spesielt innenfor området simulering av inneklima og energibruk i bygninger, samt deltagelse i andre selskaper.» Styreleder er Tor Helge Dokka og daglig leder er Kjell Arild Dokka.

Styreendringer

Sameiet Funkelia V har nytt styre. Styreleder er Erik Krogseth, styremedlemmer er Tommy Solum og Hege Lysebo Ledsten, og varamedlem er Arne Christian Walstad.

Eierseksjonssameie Skyttertunet Bofellesskap har nytt styre. Styreleder er Rolf Qvenild, nestleder er Arnkjell Farmen og styremedlemmer er Janet Norma Saugen og Ulla Birgitta Ekelund.

Nytt styre i Sameiet Hovdeplassen 2 består av styreleder Marie Helen Hunstad Løen, styremedlemmer Tor Andreas Kaasa og Tina Kongsgård, og varamedlemmer Randi Elizabeth Bergan og Øyvind Aamodt.

Ny daglig leder

Kristine Øverland Skaar er ny daglig leder i RHT Klær AS. Nytt styre består av styreleder Benny André Skaar og styremedlem Kristine Øverland Skaar.

Flytter

Evalesco AS flytter fra Straume til Maries vei i Kongsberg.

Slettinger

Bygartner’n ANS er meldt slettet.

 

Kilde: Brønnøysundregistrene

3600.no

Se alle innlegg