Modulbasert suksess!

Et samarbeid med modulbasert læringsopplegg i renhold for en gruppe fremmedspråklige har så langt vist seg å være en suksess.

Av Siw Torsteinsen

To har allerede fått jobb, og tilbakemeldingene er svært gode. Ønsket nå er å videreføre det videre til andre bransjer, og leting etter samarbeidspartnere som ønsker å bidra til integrering og sosialt entreprenørskap er igang.

Drømmen om en jobb

Atef er glad og takknemlig for å ha fått jobb etter fullført kurs. Foto: Siw Torsteinsen

– Det var så fint å være på kurs, forteller Atef Alkurdi fra Syria som allerede har fått seg jobb i KKE Renhold etter å ha fullført kurset.

– Vi lærte mye nytt, og jeg likte spesielt å jobbe med de ulike maskinene, forteller han.

48-åringen bor sammen med familien sin i Kongsberg, og kom til Norge for fire år siden.

Da kunne han ikke lese og skrive, men har jobbet svært hardt gjennom norskopplæringen og har hele tiden drømt om å få en jobb. Som han sier: «å sitte hjemme er ikke bra».

I Syria jobbet han som møbelsnekker og sykepleier, og han liker at det er mindre sosiale forskjeller i Norge enn i Syria.

En idé blir til

Hvordan startet denne ideen?

– Altså, jeg har et hode hvor det popper opp ting hele tiden. Men det hjelper jo ikke om du ikke har folk rundt deg som kan gjennomføre ting. Det er en kombinasjon av at jeg fikk en idé, og er så heldig å jobbe sammen med flinke folk som kunne gjennomføre ideen, forteller kommunalsjef for kultur og velferdstjenester, Heidi Hesselberg Løken.

Hun så tidlig for seg et samarbeid med NAV, integrering og KKE, og tenkte at om de kunne samle og benytte de kreftene, så ville det være smart økonomi. 

– Dette er en fordel med å være en kommune. Det er svært mye kompetanse i mange ledd.

Alle de involverte partene var svært interesserte i å få dette til, så det ble en kort vei fra idé til gjennomføring. Allerede dagen etter var de igang.

KKE gikk igang og utviklet et modulbasert praktisk kurs med gjennomgang av maskiner, teknikker og utstyr. Det som var spesielt med modulene, var en kreativ tilpasning til deltakerne med kort erfaring innen det norske språket.

Moduler ble levert av inspirerende veiledere fra KKE, og kjernen ble et veiledningshefte med en ordliste med tilhørende bilder fra renholdsyrket. Ord som for eksempel trillevogn og sisterne er ukjente og vanskelige ord som ble enklere for deltakerne gjennom bilder.

Deres erfaring med prosjektet er gode.

– Vi i KKE Renhold er stolte av å kunne dele av vår erfaring og håper at kurset vil være til inspirasjon og nytte for hver enkelt på veien til jobb, uttrykker Lisbeth Karlsen fra KKE.

En annen motivert kursdeltaker er Raja.

Raja Alebdallah storkoste seg på kurs. Foto: Siw Torsteinsen

Raja Alebdallah (51) fra Syria har bodd i Norge i tre år, og jobbet som lærer i barnehage i Syria.

– Jeg lærte så mye nytt på kurset, nye ord og teknikker, og synes det var veldig fint. Jeg ønsker meg veldig gjerne en jobb, gjerne innenfor renhold eller barnehage, forteller hun. 

Utvelgelsen

Ni deltakere ble håndplukket til prosjektet fra NAV og Integrering. Alle har gått norskopplæring fra før, og noen er aktive jobbsøkere.

Felles for alle deltakerne er at de er svært motiverte, med et stort ønske om å være i jobb. Og det var flere som søkte enn som fikk plass.

– Det startet litt med et hjertesukk, forteller programrådgiver Eli Karine Rosøy i Integreringsseksjonen.

– Vi møter en god del godt voksne på introduksjons-programmet i Kongsberg kommune, som kanskje også er analfabeter. Og i og med at mange av disse starter så på scratch, så er ikke et videre utdanningsløp alltid naturlig for denne gruppen. Men dette er mennesker med masse ressurser som har jobbet hele livet, og det er ingenting de ønsker seg mer enn en jobb, sier hun.

– I det norske samfunnet er det utdanning for alle typer jobber i dag, og det kan det bli utfordrende for mange. Mye av dette stopper denne gruppen. Dette kurset var med tanke på å skaffe denne gruppen en form for papir på at de har fullført et kurs, fortsetter hun.

At det betyr mye for deltakerne er tydelig. Det er mange takknemlige og glade deltakere som mottar kursbeviset på gjennomført kurs innen renhold under avslutningen i NAV sine lokaler en novemberdag.

Det kan være et skritt nærmere en jobb og drømmen for de aller fleste.

Raja Alebdallah mottar kursbevis fra Lisbeth Karlsen i KKE. Foto: Siw Torsteinsen

En tredje svært motivert kursdeltaker er Salah:

Salah Ishaq skryter av kurset. Foto: Siw Torsteinsen

Salah Ishaq (35) fra Sudan har bodd i Norge i fire år, og jobbet på gård, og som selger i Sudan.

– Det var et bra kurs, vi lærte veldig mye, og raskt! Jeg lærte at mye av det vi har gjort tidligere ikke er riktig, som mengde såpe for eksempel. Da jeg kom til Norge ønsket jeg egentlig å bli elektriker, men det er ganske vanskelig så det viktigste for meg er å få en jobb. Den første jobben er veldig viktig, og jeg er hardtarbeidende og liker å jobbe fysisk, forteller han. 

Ønsker for deltakerne

– Jeg håper renholdsbedrifter er interesserte i nye og ivrige tilkallingsvikarer og faste ansatte. Dette er en herlig gruppe med stor motivasjon for jobb, forteller Heidi Hesselberg Løken.

– Derfor inviterte vi blant annet ISS, som en av flere aktører på Kongsberg med behov for renholdere, til å presentere seg for kursdeltakerne. Etter et par besøk på Innovasjonsloftet fikk jeg også kontakt med Ramona Doda som vurderer å starte opp et nytt renholdsfirma med flerkulturell profil, etter å ha blitt inspirert av nettopp dette kurset.

– Dersom privatpersoner både ønsker å kombinere hvit og ryddig vask med en sosial og ryddig profil, så er Ramona i tett dialog med Innovasjonsloftet om et nytt konsept.

– Kommunen har også andre aktører som Heimevask, og kursdeltakerne vil nå kunne oppdatere sine CV’er og være mer konkurransedyktige ute i arbeidsmarkedet, fortsetter hun.

Deltakere og arbeidsgruppen i prosjektet samlet for avslutning og utdeling av kursbevis. Foto: Siw Torsteinsen

Veien videre

Deltakerne har blitt fulgt tett opp under hele kursperioden, og det fortsetter også nå i etterkant.

Nora Vea og Trine Aadahl fra NAV har vært tett på deltakerne hele veien med støtte, og ikke minst inspirasjon.

Videre vil de vil bistå deltakerne med å oppdatere sine CV’er, og søke på relevante databaser gjennom sin jobbsentral. Gruppen blir også fulgt opp samlet for gjensidig inspirasjon, og som en viktig del av nettverk deltakerne imellom.

– Jeg ønsker å utvikle lignende moduler også innen fag som mat, kantine og praktisk hjelp på hotell. For å finansiere dette er jeg aktiv på leting etter samarbeidspartnere som er interessert i å bidra litt til sosialt entreprenørskap, avslutter Heidi.

Om du har en stilling ledig og vil være en del av inkluderingsløftet, ta kontakt med Nora Vea eller Trine Aadahl på NAV så formidler de kontakt med disse arbeidsklare kursdeltakerne.

3600.no

Se alle innlegg