Minneord: Gry Charlotte Ljøterud Andersen

Gry Charlotte Ljøterud Andersen. Foto: Halvor Syvertsen
Gry Charlotte var høyt respektert, og hennes bortgang preger mange i Kongsberg. Halvor Syvertsen har skrevet et minneord – fra en Kongsberg og Numedal-patriot til en annen.
.
.
Kongsbergjenta Gry Charlotte Ljøterud Andersen døde så altfor tidlig, etter noen måneders sykdom, bare 54 år gammel.  Hun var en engasjert person, som evnet å sette seg grundig inn i det hun brant for og de oppgavene hun påtok seg. Hun var en tydelig formidler og var ærlig og oppriktig.
.
Som leder av kinostyret beklaget hun at kommunestyret stod over kinostyret, og at flyttingen inn i KKP sannsynligvis ville føre til store økonomiske utfordringer hva gjelder kinodriften.
.
Løftet andre fram: Dette bildet illustrerer hvordan hun løftet andre fram og plasserte seg i bakgrunnen, samtidig som vi ser at hun nyter hvert sekund og hver tone når Svein Westad spiller på munnharpa. Foto: Halvor Syvertsen

Hun var mangeårig leder av det kulturhistoriske Lågdalsmuseet; på folkemunne gjerne omtalt som “Museet”, for Lågdalsmuseet med underavdelingen Labro-museene har får rotfeste blant befolkningen som et ekte og levende museum.  Et sted for å oppleve, nyte og lære. Mange barn såvel som voksne har hatt gleden av å få oppleve Gry Charlottes innlevelse og fortellerevne, alt fra fjøsnisser og frodige norske huldra, til faktabaserte fortellinger om middelalderkonger, og ikke minst om bygninger, folk og lokale tradisjoner – og om munnharpa.

Hun var en samlende leder, hun var ingen sjef men en leder, som i gammalnorsk betydning er å bevege, føre og følge.  Hun stolte på sine medarbeidere og ga de handlekraft, spillerom og innflytelse; hun profilerte ikke seg selv, men saken og løftet andre frem i rampelyset.   Middelaldren og Middelaleruka opptok henne meget, og de senere år jobbet hun iherdig med å kartlegge hvilken betydelig rolle Numedal, og sentral rolle Numedal hadde, i denne viktige tidsepoken og brytningstiden i verdenshistorien og i Norges-historien, som har slikt et kjedelig navn på norsk. Hun var klar på at mye av historien var klar for revidering, for det eksisterer mye vranglære om vår forhistorie, men dessverre fikk hun ikke oppleve å realisere denne reviderte historieskrivingen grunnet akutt kreftsykdom; gjennom sin stilling og virke ville hun ha innehatt nødvendig autoritet for å komme nå ut med sitt budskap, og ikke minst få gehør, til til å vinne fram i sitt syn, hvilket ikke minst lokalt på Kongsberg har vært særdeles vanskelig.

.
Den hele og fulle sannet om vår forhistorie, kan vi ikke forvente å få vite, men hun var overbevist om at folk i distriktet visste om sølvet, lenge før myndighetene og Christian IV fikk vite om dette. Gry Charlotte verdsatte dugnadsånden, og hadde god og positiv dialog med enkeltpersoner og grupper. Lågdalsmuseet er også Norges eneste spesialmuseum for optikk, mye med tilknytning til Kongsberg som betydelig aktør gjennom Aspit optikk og optikerutdannelsen på Kongsberg fra den spede start på Tinius Olsen.
.

Kultur og håndtverkstradisjoner løftet hun fram, og la meg også nevne Luca Bertis fotodokumentar fra Numedal og Sandsvær fra  2017 og 2018 med fotoutstilling og boklansering på Lågdalsmuseet. Nå er en viktig tradisjonsbærer for Kongsberg og Numedal gått bort. Gry Charlotte vil bli dypt savnet.

Jeg vil lyse fred over hennes minne.
.
Halvor Syvertsen

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg