Maria Prytz Fremnes er elev ved Kongsberg VGS, og har den siste tiden fått mye oppmerksomhet på grunn av hennes miljøbevisste valg.

For et par uker siden valgte Maria å ta buss fremfor å fly da kjemiklassen skulle til Tsjekkia. 18-åringen fra Kongsberg er opptatt av å vise at hun har tatt et standpunkt, men det er også en rekke andre ting som opptar tiden hennes om dagene.

– Hva er det som interesserer deg?

– Det siste året har jeg engasjert meg politisk og jeg trives godt i disse miljøene. Likevel er det klimasaken som betyr mest for meg akkurat nå, fordi jeg føler på et ansvar om å ta vare på jorda. Menneskene rundt meg betyr også veldig mye, og det er kanskje her ønsket om å gjøre en forskjell for andre kommer fra.

– Med så mye å gjøre, hva gir deg inspirasjon?

– Jeg er veldig heldig og har en sterk mamma som har vist meg hva som er viktig. Samtidig ser jeg opp til andre personer som står for de tingene jeg brenner for. Det kan være Greta Thunberg, lederen i Natur og Ungdom eller bare en god venninne.

– Hva er det som driver deg?

– Drivkraften min er ønsket om å være med på å endre ting til det bedre. Gjennom mitt engasjement har jeg blitt en del av et fellesskap med mennesker som er opptatt av det samme. Vi gjør hverandre gode og det gir meg en «boost» å se at vi er mange som bryr oss.

– Hvordan tenker du at ditt engasjement angående klima påvirker andre?

Jeg tenker det er viktig å vise frem at det kan være kult å være klimaengasjert. For det er det virkelig. Håpet er at mitt engasjement kan inspirere andre. Jeg vil ikke gi noen dårlig samvittighet, i stedet synes jeg at man skal bygge hverandre opp og heie på hverandre.

– Hva slags tanker har du gjort deg opp om fremtiden?

For meg er det de nære relasjonene som betyr mest, men jeg vender også blikket utover. Det er viktig å være en støtte for de rundt seg, men også bidra til en positiv endring i en større sammenheng. Ønsket mitt er å gjøre en forskjell for de jeg kan gjøre en forskjell for.

Video

Kari Solibakke Klev, lærer ved Kongsberg videregående skole, intervjuet Maria da de for ikke lenge siden var på en ekskursjon til Tsjekkia for å lære om energiproduksjon ved kullutvinning. I stedet for å fly ned dit, tok Maria bussen.

Se hennes intervju her:

3600.no

Se alle innlegg