– Målet er å skape Norges beste barnehage!

– I løpet av 2016 ønsker vi å jobbe mot målet om å bli 34 barn i barnehagen.

Tekst og video: 3600.no Sponset innhold

– Målet er å skape Norges beste barnehage!

1. mars 2015 kjøpte Norges største, private barnehagekjede opp Maurtua barnehage i Helene Sembs vei 1, og Leik FUS barnehage ble etablert. Nå står vi med en barnegruppe på ti barn. Vi er tre faste ansatte i barnehagen, i tillegg til daglig leder. I løpet av 2016 ønsker vi å jobbe mot målet om å bli 34 barn i barnehagen, sier pedagogisk leder og stedfortreder Monica Laursen.

Sjekk hjemmesidene til Leik FUS barnehage

– Siden oppstarten 1. august vi har jobbet aktivt med å profilere barnehagen utad, samtidig som vi har snakket mye om hvem vi er og vil være innad. I løpet av høsten 2015 har vi opprettet facebookgruppe for barnehagen, publisert kronikker på barnehage.no og laagendalsposten.no, hatt stand, vært i lokalavisa, sendt ut invitasjoner til lekebesøk, hatt varaordfører på besøk under offisiell åpning og fått på plass vår fantastiske pedagogiske medarbeider Stine Bakka Odell.

Hva skiller Leik Fus fra andre barnehager?
– I vår barnehage har vi fokus på leken, sier Monica Laursen.
– Gjennom FUS’ satsning på kompetanseheving og kursing i egenledelse i lek og læring, tilegner de ansatte seg kunnskap om leken, lekemiljøer, voksenrollen i leken og sammenhengen mellom leken og utviklingen av egenskaper som gjør barn i stand til å holde seg selvstendige og aktive i oppgaver over tid. I FUS’ serviceerklæring redegjør vi for at foreldrene til FUS-barna blant annet kan forvente ansatte som har kompetanse og arbeidsglede, samt skaper et miljø preget av lek, glede og varme. Gjennom dette setter vi krav til våre medarbeidere at vi skal inneha lekekompetanse og evnen til å se barna innenfra. Som ansatte i Leik FUS barnehage vil vi gi av oss selv for å lære barna å kjenne som de er, slik at vi kan danne de gode relasjonene som leken forutsetter.

Følg Leik FUS barnehage på Facebook

– Dette henger også sammen med satsningen i mattilbudet vårt. I Leik FUS barnehage serverer vi varm mat tre dager i uken, og brødmat to dager. Maten vi serverer skal danne viktige og riktige byggeklosser så barna våre får den energien de trenger til å leke.

Lek i fokus
– Opplegget i barnehagen er lagt opp for å frigi mest mulig tid til leken, forteller Laursen.
– Vi har skrelt bort de voksenstyrte aktivitetene, som spesielle tider for formingsaktiviteter, læring i grupper eller skolerettede aktiviteter. Dette fordi forskning tilsier at barna lærer mer i lek. Det er selvfølgelig rom for formingsaktiviteter, skolerettede-aktiviteter og læring i grupper og individuelt, men vi tilpasser oss til barnas initiativer. Dette krever at vi som ansatte har kunnskap om hva de ulike barna er i stand til å ta til seg av læring, at vi er tilstede i barnehagehverdagen for å se barnas initiativer når de tar dem, at vi er lydhøre overfor barna og følger opp initiativene og at vi har skapt en trygg, omsorgsfull relasjon med barna som gjør at barna opplever det som trygt å ytre sine behov, ønsker og opplevelser.

Hvorfor skal man søke ungene til nettopp denne barnehagen?
– Vi mener dere bør søke barna deres til Leik FUS barnehage fordi vi er et glødende, skapende og tilstedeværende team i barnehagen som ønsker å skape Norges beste barnehage. Med viktige satsninger innen det pedagogiske arbeidet, høy voksentetthet, små barnegrupper og et spennende uteområde mener vi at vi driver en svært konkurransedyktig barnehage, med leken i fokus. Leik FUS barnehage er barnehagen for barna.

– Vi har spennende uteområder som speiler nærmiljøet, med gapahuk, sjørøverskute, klatrestativ og kroker for temainspirert lek. Barnehagens innemiljø er godt balansert med kroker som innredes etter leken barna er opptatt av, og strekninger for løpelek, som er en av de første leketypene de yngste barna leker i barnehagen. I tillegg er kjøkkenet åpent slik at de voksne er nære og tilgjengelige for barna, og barna deltar i matlagningen dersom de ønsker det. Vi har skogen i nærheten, og gå gjerne på tur dit, på sikt ønsker vi å lage en base i skogen med lekeplass, som barna kan bruke som en trygg havn for utforskning.

Monica Laursen skryter av medarbeiderne i barnehagen.
– I Leik FUS barnehage er vi stolte av medarbeiderne våre, det viser tallene fra medarbeiderundersøkelsen vi nettopp har gjennomført. Vi har medarbeidere som medvirker, lærer noe nytt, kommuniserer, som får utvikle seg og som gleder seg til å komme på jobb. I løpet av høsten har vi ikke hatt én eneste sykedag, det vitner om ansatte som brenner for jobben sin!

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg