Høstens vakreste eventyr!

Køen utenfor Kongsberghallen var lang og spenningen var stor da Kongsberg Guttemusikkorps åpnet dørene til sitt store loppemarked fredag ettermiddag, 25, august, 2017.

Kongsberghallen var fylt med lopper og forventningen var stor blant de mange fremmøtte. Gamle som unge var klare for å gå på skattejakt og kanskje gjøre et kupp.

Se mange flotte bilder her: (alle foto: Hyunjung Kim)

Viktig for korpset
Vi ble møtt av stor gjeng da vi kom inn i Kongsberghallen like før publikum slapp inn. Korpsuniformene var byttet ut med gule vester og rundt 200 frivillige var i sving og klare til å selge alt mellom himmel og jord. Til og med Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand så vi smilende med gul vest. Hun har tidligere hatt en datter i korpset, men har ikke helt klart å slippe taket.

En gang korpsmor, alltid korpsmor, sa ordføreren lattermildt.

Ordfører Kari Anne Sand jobbet frivillig på loppemarket. Foto: Torbjørn Haugen

Korpset styreleder Heidi Tovsrud Knutsen var også entusiastisk i forhold til dugnaden da vi møtte henne i en loppesofa inne i Kongsberghallen:

Det betyr enormt mye for korpsets eksistens at korpsmedlemmer og foreldre stiller opp på denne store dugnaden som loppemarkedet er. Alle gjør en kjempeinnsats. Jeg er stolt av å være en del av denne gjengen. Uten denne innsatsen hadde vi kanskje ikke hatt noe guttemusikk i Kongsberg. I alle fall ikke i den form vi har i dag. Og hva hadde for eksempel 17. mai i Kongsberg vært uten Guttemusikken? uttaler hun og fortsetter:

Det legges ned ufattelig mange og viktige dugnadstime med hardt arbeid. Det er en stor logistikk og mye som skal på plass.

Men hun er rask med å understreke at dette ikke er en byrde: – Vi har det utrolig gøy sammen og denne happeningen bidrar til å styrke samholdet i korpset.

Loppegeneral og styreleder i Guttemusikken Heidi Tovsrud Knutsen. Foto:Torbjørn Haugen

Viktig inntektskilde
Driften av korpset koster mye penger. Instrumenter, uniformer, reiser og konserter koster. Heidi Tovsrud Knutsen sier:

Det årlige loppemarkedet er vår største og viktigste inntektskilde i tillegg til det årlige lotteriet vi arrangerer. Inntektene fra loppemarkedet svinger noe, men hvert år bidrar loppemarkedet med cirka 350 000 kroner til korpskassa. Dette er svært viktige inntekter som gjør at vi kan gi barn og unge opplevelser også utover det å spille på 17.mai. I år har vi for eksempel deltatt i Norgesmesterskapet for korps og like etterpå dro vi på korpstur til Spania. Dette er stort for de unge musikerne. For mange er dessuten Guttemusikken den viktigste fritidsaktiviteten de har i Kongsberg.

Kongsberg Guttemusikkorps – et av landets største barne- og ungdomskorps.
Korpset, som er et skolekorps, ble etablert allerede i 1911. Til tross for navnet, består korpset av både gutter og jenter i alderen 8 – 19 år. Korpset er fordelt på tre korps: Aspirantkorps, Juniorkorps og Hovedkorps. Guttemusikken er et av landets største barne- og ungdomskorps og teller idag rundt 100 betalende medlemmer. Rekrutteringen er god, men det er plass til flere.

Godt samarbeid med Kulturskolen og Kongsberg kommune
Korpset samarbeider med Kongsberg Kulturskole hvor medlemmene får instrumentopplæring i ulike instrumenter. Gjennom hele korpstiden får de opplæring og oppfølging av kulturskolens dyktige lærere – fra aspirant til junior- og hovedkorps. Som korpsmedlem på kulturskolen får også elevene mulighet til å spille i grupper med andre kulturskoleelever. Elevene opptrer på Kulturskolens egne huskonserter og på lokale kulturarrangementer i tillegg til korpsets egne konserter.

Korpset regnes for å holde et høyt nivå. Ikke minst skyldes dette et godt samarbeid med Kulturskolen i Kongsberg, våre dyktige dirigenter og alle de frivillige som stiller opp for korpset, understreker styreleder Heidi Tovsrud Knutsen.

Gjenbruk, en trendy måte å tenke miljø på.

Loppemarkeder er mer populære enn noen gang. Stadig flere får øynene opp for gjenbruk som et godt miljøtiltak. Gjenbruk er miljøbevissthet i praksis.

Det er ikke lenger slik at det kun er de med dårlig råd som benytter seg av loppemarkeder. Det å innrede hjemmene sine med brukte gjenstander er mer trendy enn noen gang. Guttemusikkens loppemarked bugner av fullt brukbare og spennende gjenstander. Det noen regner for søppel og skrot vil for andre være skatter. Så oppfordringen til slutt bør vel da bli: Før du kjører ting på «røysa» etter å ha ryddet kjeller og loft, sjekk gjenstandene og se om du heller bør levere de til et loppemarked.

Dette gir både en miljøgevinst og i tillegg svært viktige inntekter til lokale lag og foreninger som igjen gir et meningsfullt tilbud til barn og unge. Også bidrar det blant annet til at vi får korpsmusikk i Kongsberg på 17.mai!

3600.no

Se alle innlegg