"Fisker med fiskestang og håv" ble laget av Sigmund Håvaldsrud fra Kongsberg. Når ble den avduket?