Jonsknuten eller "Knuten" er det høyeste fjellet i Kongsberg kommune. Hvor høyt?