Gyldenløve Hotell ble innviet i 1951. Hva var foranledningen til at hotellet ble bygget?