Laget fra Kongsberg vant 2 av 5 priser!

Foto: KIS

Kongsberg og KIS gjorde seg bemerket på First Lego League i Oslo

Tekst: Emma Tomlinson og Kjersti V. Weeden

Lørdag 9.november 2019 ble den årlige First Lego League (FLL) konkurransen avholdt i 23 ulike byer i Norge, 16 i Danmark, 9 i Sverige og 1 på Færøyene.

Samlet sett er det over 900 lag som deltar fra Skandinavia. KIS deltok som ett av 21 lag i Oslo denne dagen.

8 elever fra KIS stilte opp etter å ha jobba intensivt med oppgaven de siste to månedene.

– Mest av alt er vi der for å ha det gøy – og det har vi – men det er klart at vi også er der for å gjøre vårt beste i en konkurranse! Og det klarte vi!

Vant to flotte priser

Laget fra Kongsberg klarte seg bra i storbyen og vant 2 av 5 priser!

– Prisene vi vant var «Kjerneverdier» og «Prosjekt» og det viser til det gode, positive samholdet i gruppa og evnen til å komme opp med, og formidle gode, bærekraftige og teknologiske løsninger.

– Selv om vi ikke vant noen pris på robotkjøringen, er vi ikke noe mindre stolte av denne gjengen.

– Læringskurven er stadig stigende så her lover vi å komme sterkere med neste gang!

Fornøyde vinnere med pokalene. Foto: KIS

Hard jobbing gir resultater

Laget bestod av fire jenter og fire gutter som går i åttende til tiende klasse på KIS.

– Lego League har vært en prosess hvor vi har lært masse om oss selv og hvordan det er å forplikte seg til et lag, at man ikke bare kan forvente at alle andre skal gjøre jobben for en selv.

Deltakerne har jobbet både på skolen og etter skolen.

– Robot- og prosjektoppgaven har selvfølgelig vært prioritert, men det at vi jobber sammen for å lære og for å finne ut nye ting er det som har gjort oss bedre som et lag.

Sponset av Lions Kongsberg

KIS har også vært så heldige at Kongsberg Lions har sponset vår påmelding og det nødvendige challengesettet til robotbanen.

– Uten denne støtten fra Lions hadde vi ikke kunnet delta i konkurransen.

Foto: KIS

Byutvikling

Lego League oppgaven er delt i tre.

Først er det en robotoppgave hvor deltakerne skal programmere en Lego-robot til å løse et sett med oppgaver satt i kontekst av infrastruktur og byutvikling. Deretter er det en mer teoretisk prosjektoppgave som søker en smart løsning på et problem i denne konteksten.

Tilslutt er det samarbeid, lagånd og kommunikasjonen mellom deltakerne som måles.

Foto: KIS

– For oss som går på en IB-skole er dette rett inn i vår filosofi og det er noe som går igjen i alle ting vi gjør på skolen.

I år var temaet for «City Shaper» [fritt oversatt betyr det noe sånt som «byutvikler»].

– Det er et ikke helt ukjent begrep for oss på KIS, for vi har hatt klasser før som har jobbet med nettopp utviklingen og endringen mot en mer bærekraftig byutvikling.

– Vi har i hele høst jobbet på et prosjekt sammen med Kongsberg Kommune om å ta vannmålinger i Sellikbekken, og vi har sett på konflikten som oppstår mellom behovet for utbygging av ny infrastruktur og økosystemene som blir fortrengt i en slik prosess.

– Vi vet at Kongsberg Kommune har et fokus på dette, men vi tenker at det kanskje kan være enda flere «lure løsninger» som kan bidra til at dette kan bli både mer effektivt og økologisk bærekraftig. Derfor så vi raskt at årets oppdrag i FLL kunne kombineres med disse vannmålingene i Lågen og behovet for utvikling av bedre løsninger ved store utbygginger.

Basert på forskning og dagsaktuelle temaer

– Vi har sett at i forbindelse med utbygging av ny infrastruktur, om et er ny vei, nytt renseanlegg eller dammer, er det et enormt behov for sement og betong. Hver gang vi vurderte en løsning og forbedring så vi at dette behovet ville være der.

– På verdensbasis utgjør CO2 utslippene fra denne produksjonen 8%, og dette er faktisk ganske voldsomt. Vi mener at dette bør reduseres. Så spørsmålet blir: Hvordan kan vi utvikle en mer miljøvennlig og bærekraftig betong?

Ny type betong

KIS baserte derfor prosjektet på tidligere forskning og har laget en ny type betong som er mer bærekraftig for naturen og samtidig innovativ og framtidsrettet for byplanlegging og folks behov.

– Vi har kalt produktet “Hestia”- bærekraftig betong som er sikker, innovativ og bidrar til mindre CO2 utslipp på en trygg måte. Vi har vært i kontakt med Heidelberg sement og Novacement som begge ser veldig positivt på prosjektet vårt og har sagt seg villige til et videre samarbeid. Vi har også sendt inn en patentsøknad på Hestia.

Uvurderlig livserfaring

Selvfølgelig så kan det oppstå problemer og uenigheter når man jobber sammen som ungdommer på 13 til 15 år.

– Vi har prøvd vårt beste, vi har hørt på hverandre som likeverdige og inkluderende kolleger og venner. Til tider kan det være vanskelig å prioritere, vi lever jo i en verden hvor vi alle har mange fritidsaktiviteter, treninger eller har lyst til å “game” og ta en pause fra skole.

Med så mange valg er det viktig å prioritere.

– At vi klarer å allikevel stille opp, og prioritere laget er jo det som gjør at vi blir bedre til å være kritisk-tenkende voksne mennesker på skole og videre i livet.

FLL bidrar med langt mer enn å gi oss elever større interesse for matematikk, koding og naturfag; det gir oss uvurderlig livserfaring.

– Hva vi gjør som individer påvirker andre, hvordan vi styrer vår tid påvirker andre. Ved å forbedre oss i løpet av prosessen og at vi har aktivt søkt mer kunnskap så har vi forbedret oss sammen som et lag.

– Og det er noe vi er stolte av. Sammen blir vi bedre, sammen er vi gode!

3600.no

Se alle innlegg