Kunst på Krona

Bjørn Båsen: Native

Krona er et sentralt bygg i Kongsberg. Der ligger blant annet kinoen, biblioteket og vitensenteret. Det er også et sted fullt av artistiske uttrykk.

Av: Hanna Sundling og Benjamin Holter

Josefine Lyche: PHI

Josefine Lyche: PHI (Fibonacci Sequenced Rainbow and the Golden Tree of Life).

Utenfor krona er et lyskunstverk som bærer alle regnbuens farger, fordelt i striper. Størrelsen på fargestripene er fordelt ut ifra Fibonacci-sekvensen: det betyr at størrelsen på hver fargestripe er lik størrelsen på de to forrige fargestripene sammenlagt.

Det forgylte treet på enden av fargespekteret viser til det Gylne Snitt. Både det Gylne Snitt og Fibonacci-sekvensen eksisterer overalt i naturen. Dette kunstverket viser den abstrakte, drømmende siden og den konkrete, matematiske siden av livet på en og samme tid.

Joseph Kusoth: A Monument of Mines.

Joseph Kusoth: A Monument of Mines.

På veggene av atriumet på Krona er det 136 neonskilt, som har navnet på hver eneste gruve i Kongsberg sølvgruver, og året den gruven ble lagt ned. Kunsten forteller om Kongsberg sin historie som gruveby.

Harriet Fjeldheim

Harriet Fjeldheim sin kunstutstilling.

Harriet Fjeldheim har en kunstutstilling på krona, hvor hun har stilt sine egne keramikk-verker til salgs. I utstillingen er det kvinnehoder med rynker og arr, skapt for å vise at slike u-perfektheter gjør oss vakrere siden de er en del av vår historie. Det er også forvrengte musikkinstrumenter, skapt ut av kjærlighet overfor musikere og deres kunst.

Miniby

Miniby.

I en glassmonter like ved Harriet Fjeldheim sin kunstutstilling ligger det en mengde kretskort fra gammel teknologi, satt sammen til å se ut som en bitte liten hovedstad. På tvers av byen går en u-dekorert stripe gjennom byen som etterligner en elv. Over denne «elven» går små broer laget av metall. Rundt om i byen er det også lagt noen bilar (godteriet) for å representere biler (fremkomstmiddelet).

Bjørn Båsen: Native

Bjørn Båsen: Native.

«Native» er satt sammen av flere oljemalerier på lerret, og er malt i grått og sølv. Det er en kunstnerisk framstilling av sølvgruvene i Kongsberg, avbildet som et drømmelandskap hvor smeltet sølv blander seg sammen med symboler på hvor tungt arbeidet i gruvene var. Det henger i tredje etasje på Krona, og tar utgangspunkt i diktet «Sully’s Bucket» av Dick Gibbons, som handler om en gruveulykke.

 

 

3600.no

Se alle innlegg