Vi Bryr Vårs – kort forklart

Målet med «Vi Bryr Vårs» er å skape et nettverk av gode krefter som skal bidra til å gjøre Kongsberg enda bedre:

 • Ta samfunnsansvar og gjør Kongsberg litt bedre – for alle
 • Skape liv og opplevelser – for alle. Ta byen tilbake
 • Ta vare på og formidle byens historie
 • Løse felles utfordringer, ta initiativ til dugnader.
 • Samle inn og digitalisere historiske bilder og filmer
 • Koble næringsliv, frivilligheten, kommune og innbyggere og bygge omdømme
 • Etablere og gjennomføre egne prosjekter for å bygge stolthet
 • Støtte og markedsføre andres prosjekter
 • Fortelle de gode historiene
 • Bruke og støtte lokalt næringsliv
 • Fylle tomme butikklokaler
 • Støtte kulturlivet og opplevelser for alle i Kongsberg
 • Etablere langsiktige lokale prosjekter
 • Etablere møteplasser
 • Bidra til nye arbeidsplasser, tilflytting og etableringer og en positiv utvikling av byen vår
 • Samarbeide med og jobbe for alle som faller utenfor
 • Bidra til integrering
 • Overraske!

Ved å gå sammen om gode tiltak for byen, blir det mulig å gjennomføre prosjekter som i dag ofte vanskelig lar seg gjøre på grunn av manglende økonomi, ressurser og eierskap.

Spørsmål eller innspill? Kontakt Bjørn Isaksen – bjorn@3600.no – 48050225

Dersom flere står sammen og tar et felles samfunnsansvar, kan vi finne løsninger som kommer alle til gode.

Bli med på laget – bli en Kongsberg-ambassadør

Vi tror at dette må gjøres etter en bærekraftig forretningsmessig modell, der alle involverte får verdier tilbake som er høyere enn innsatsen. (sosialt entreprenørskap)

Vi i 3600.no tar et initiativ og kjører i gang med «Vi Bryr Vårs» – for å gjøre Kongsberg enda bedre – for alle!

Alle kan bidra – også privatpersoner!

I korte trekk:

1. Vi etablerer et nettverk av lokale bedrifter som bidrar til et spleiselag sammen med 3600.no. Dette nettverket er selve grunnstammen i «Vi Bryr Vårs» og blir Kongsberg-ambassadører.

2. Spleiselaget gjør «Vi Bryr Vårs» mulig og sørger for at prosjekter kan gjennomføres med en grunnfinansiering i bunnen. Det å finne gode prosjekter, planlegge, sørge for fullfinansiering, gjennomføring, dokumentasjon gjennom tekst, foto og video – og ikke minst publisere – krever prosjektledelse. Det skal vi i 3600.no sørge for.

3. Vi kobler næringsliv, kommune, lag og foreninger, frivillighet, dugnadsånd og befolkningen sammen for å finne og gjennomføre de gode lokale prosjektene = de gode historiene.

4. Dersom dette skal få en merverdi ved å skape stolthet, markedsføring og bygge omdømme, er det en forutsetning  at de gode historiene produseres, publiseres, deles og gjøres kjent.

5. 3600.no er i ferd med å bli Kongsbergs viktigste kanal for lokal kommunikasjon. Lesertallene og engasjementet er svært gode og øker for hver dag. 3600.no skal bygge stolthet og fortelle de positive gode historiene fra byen – og skal alltid være gratis for leserne.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg