Kongsbergpatrioten #11 – Lokalquiz – byhistorie

Hvor mye sølv ble det tatt ut av fjellene rundt Kongsberg i perioden 1623-1958?
Riktig!
Feil!

Det er mange gruveganger i åsene rundt byen. Hva er lengden på disse gruvegangene til sammen?
Riktig!
Feil!

Driften ved Sølvverket nådde toppen av omfang i 1770-årene. Hvor mange var sysselsatt i produksjonen?
Riktig!
Feil!

I 1810 ble det stor nød og folketallet falt drastisk på Kongsberg. Hvorfor?
Riktig!
Feil!

I 1830-årene finansierte inntektene fra Kongsbergs gruvedrift - hvor store deler av Norges statsbudsjett?
Riktig!
Feil!

Når ble Kongsberg Våpenfabrikk etablert?
Riktig!
Feil!

Kongsberg kirke stod ferdig i 1761, men når startet byggingen?
Riktig!
Feil!

I 2011 ble det nye klokkespillet i kirken innviet. Hvor mange klokker består klokkespillet av?
Riktig!
Feil!

Når ble Tinius Olsens skole åpnet?
Riktig!
Feil!

Når ble Kongsberg Idrettsforening stiftet?
Riktig!
Feil!

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Kongsbergpatrioten #11 Jeg fikk %%score%% av %%total%% riktige. Ta quizen på nytt - eller del resultatet ditt!

3600.no

Se alle innlegg