Hvor lå "Kjennsganga"?
Riktig!
Feil!

Hvor ligger "Kvæsthusbakken"?
Riktig!
Feil!

Hvor er "Postbromoen"?
Riktig!
Feil!

Navnet "Sellikdalen" kommer av?
Riktig!
Feil!

Kan du et annet navn på Skauløkka?
Riktig!
Feil!

Hva er "Stegan"?
Riktig!
Feil!

Hvor lå "Mønstreplassen"?
Riktig!
Feil!

Hvor kommer navnet "Risteigen" fra?
Riktig!
Feil!

Hvor lå "Sinahjørnet"?
Riktig!
Feil!

Hvor kommer navnet "Funkelia" fra?
Riktig!
Feil!

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Kongsbergpatrioten #10 Jeg fikk %%score%% av %%total%% riktige. Ta quizen på nytt - eller del resultatet ditt!