Hvordan blir det å bo, leve og arbeide i Kongsberg i 2030, og hvordan skal Kongsberg-samfunnet tilpasse seg framtidas muligheter, krav og forventninger?

Les mer på Kongsberg2030.no

Kongsberg trenger en god samfunnsdebatt som grunnlag for kommunestyrets arbeid med samfunnsplanen, og denne debatten skal rådmannen legge til rette for. Innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger inviteres til å delta med sine tanker, ønsker og råd, og så må de folkevalgte til slutt fatte vedtak på vegne av fellesskapet.

Klimaet er en av de store utfordringene – se filmen under:

Dine innspill og meninger er viktige. Les hvordan du kan bidra på Kongsberg2030.no

Hvordan skaper vi et kongsbergsamfunn der det er plass til mangfold og forskjellighet? Hvordan sørger vi for at flest mulig er innenfor, og færrest mulig utenfor? Hvordan løser vi utfordringene med endret arbeidsliv, endret klima og forskjell i alderssammensetting?

Dette er noen av problemstillingene kommunestyret må mene noe om når de skal planlegge Kongsbergs framtid, men de trenger din hjelp…

Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne. Foto: Bjørn Isaksen
Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne. Foto: Bjørn Isaksen

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg