Kongsberg viser vei

Fra venstre: Ingar Vaskinn, ordfører Kari Anne Sand, Svein-Olav Torø fra Kkongsberg Innovasjon og Olav Maadland fra Applied Autonomy. Bildet er tatt i 2017. Foto: Ingvild Sedahl

Selvkjørende busser er snart en del av bybildet. Det er bare starten på noe som kan bli et nytt industrieventyr i Teknologibyen Kongsberg.

Høsten 2018 skal autonome busser slippes løs for uttesting i byens gater. Selvstyrende og førerløse transportløsninger blir snart en del av hverdagen, og Kongsberg skal være i førersetet når teknologien og løsningene skal utvikles.

Prosjektet heter ”Testarena Kongsberg”, og utprøvingen vi skje midt blant byens befolkning. Dette vil sette Teknologibyen på kartet i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Målet for utprøvingen av autonome minibusser i Kongsberg er å lære, tilpasse løsninger for flåtestyring, lage løsninger for kontrollrom og regulatorfunksjon – og samarbeide med andre byer og offentlig sektor.

– Det er fortsatt veldig tidlig fase for autonome transportteknologier, sier Ingar Vaskinn, næringssjef i Kongsberg kommune.

– Men det betyr også at det er store muligheter for å finne posisjoner som ikke er tatt ennå – også globalt. Det vi gjør på Kongsberg med selvkjørende busser – etablerer et grunnlag for fremtidig industri.

Saken fortsetter under bildet. 

Kongsberg Innovasjon AS har etablert selskapet Applied Autonomy AS, med Norges fremste ekspert på autonome løsninger, Olav Madland som motor. Applied Autonomy skal drive fram løsninger og bygge nettverk med ulike aktører lokalt, nasjonalt og globalt.

Næringssjef Ingar Vaskinn og Kongsberg kommune er en pådriver for nye løsninger og nye arbeidsplasser, og viser et stort engasjement i å legge til rette for autonom utvikling i Kongsberg. Prosjektet har bred oppslutning blant politikerne og et enstemmig formannskap gikk inn for at Kongsberg skal ha en sentral rolle.

– Kongsberg som samfunn og sin teknologiindustri har erfaring på teste og utvikle kompliserte systemer. Eksempler er ubåter, havneovervåking og skipskontroller, selvkjørende brøytebiler, selvkjørende skip og fjernstyrte flyplasser, sier Vaskinn.

– For å få fram nye løsninger jobbes det for å etablere ei stor ”sandkasse” på Kongsberg, der ulike miljøer kan komme sammen. Kongsberg tar med dette en nasjonal posisjon og inviterer alle som vil opp i sandkassa for å utvikle teknologi og finne smarte løsninger. ”Testarena Kongsberg” for autonome kjøretøy er starten på denne kreative lekeplassen.

– Dette vil også være et bidrag fra Kongsberg til det grønne skiftet – selvkjørende transportmiddel med elektriske utslippsfrie drivlinjer, sier Ingar Vaskinn.

– Dette øker Kongsbergs attraktivitet som teknologiby, og det muliggjør ny arealbruk i byer og tettsteder med færre biler, færre parkeringsplasser og utslippsfrie kjøretøy – som både kan kjøre innen- og utendørs.

Mulighetene for autonome transportformer er fantastiske. Når teknologien er på plass og løsningene er trygge nok, vil vi se at landbruksmaskiner, båter, personbiler, brøytebiler, posten, lastebiler, fly, droner – kommer til å være selvkjørende.

Og det er bare starten…

 

 

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg