Fra Statsarkivet: Kongsberg turnforening

Oppvisning under turnstevnet i 1907. Helt til venstre Sigurd Gjertsen som var formann, overturner og instruktør i 1906-1907.

I oktober 1882 inviterte fogd i Kongsberg Carl Ludvig Linthoe og tekniker Theodor Svane ”Byens Sportelskende Mænd” til å danne en turnforening.

Innbydelsen fikk god oppslutning, og 13. november 1882 ble Kongsbergs første turnforening stiftet under et møte på daværende Britannia hotell.

Foreningen hadde ved oppstart 36 aktive og 20 passive medlemmer. Theodor Svane ble foreningens første formann.

Turnforeningens lover ble også vedtatt, blant annet ble det fastslått at turnforeningens formål skulle være å ”[…]gjennem planmæssige Øvelser at udvikle og styrke det meneskelige Legeme” og medlemskontingenten skulle være 3 kroner per kvartal. Foreningen fikk bruke Middelskolens gymnastikklokaler til øvelser, og det ble anskaffet svingstang, skranke og bukk.

Turnforeningen var i perioder uvirksom på grunn av få aktive medlemmer, og det var først fra 1905 da den ble en del av Kongsberg Idrettsforening at den fikk en kontinuerlig drift. Foreningen var i den første perioden kun for menn, og først i 1906 ble det stiftet et dameparti, som også fikk sitt eget styre. Senere kom det også til gutte- og jentepartier, og turnforeningen er fortsatt virksom som en del av Kongsberg Idrettsforening.

Kongsberg turnforening
Kongsberg turnforening

Turnstevner har vært en viktig del av virksomheten, og i juni 1907 som disse bildene er fra, var det blant annet oppvisning i linjegymnastikk og partiøvelser som stod på programmet, før det ble stelt i stand til folkefest.

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg

3600.no

Se alle innlegg