– Det er jo litt kult, for det er ingen sånne anlegg i Norge enda.

Pressemelding. 

Onsdag 12. juni, klokken 14:00 jublet ordfører Kari Anne Sand da hun på vegne av Kongsberg kommune og Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) mottok KLPs Klimapris under Kommunenes Klimakonferanse 2019 på Munch Museet i Oslo.

De fikk prisen for deres banebrytende energiprosjekt på nye Vestsiden ungdomsskole.

– Jeg må jo si at det å vinne en klimapris, på et så morsomt prosjekt. Det er kjempegøy. Det er virkelig moro, uttalte Hallvard Benum i forkant av utdelingen.

Se videoen her (filmen er produsert av KLP):

Plusshuset Vestsiden ungdomsskole

I filmen forklarer Hallvard mer om byggingen av skolen som blir et plusshus.

– Det vil si vi produserer mer energi, enn det som skal til for å bygge det, for å lage materialene, og for å drifte det. Gjennom hele levetiden, forteller han.

– Da må man bruke materialer som ikke krever så mye energi. For eksempel tre. Så å si hele skolen er bygget i tre. Da sparer man veldig mye energi for å lage materialer.

I tillegg må man ha gode vinduer, og glassfasadene i skolen skal være nesten like gode som isolasjon på som en vegg.

Det er ganske unikt å ha et såpass stort solcelleanlegg på taket. Foto: KKE

– Og så må man produsere litt energi da. Og da tar vi i bruk sola.

Oppe på taket blir det et stort solcelleanlegg som dekker hele taket. Strømforbruket vil dekke ikke bare skolen, men i hvert fall 100 hus rundt skolen.

Samtidig har de varmepumper som henter varme fra berget.

Norges første hydrogenlager

Noe av solenergien vil de lagre til bruk om vinteren. Til det lager de hydrogen i et elektrolyserør som spalter vann til oksygen og hydrogen, og så lagrer de det hydrogenet i tanker.

Hydrogenet kan så tas opp igjen på vinteren, bli kjørt gjennom en brenselcelle, slik at de får ut strøm og varme til skolen.

– Det er jo litt kult, for det er ingen sånne anlegg i Norge enda.

En foregangskommune

Kari Anne Sand. Foto: KLP

Kari Anne er veldig fornøyd, stolt og glad over å ha klart å gjennomføre prosjektet.

– For at da vi dro i gang dette prosjektet så var vi jo litt sånn usikre, men dette har blitt veldig bra og denne anerkjennelsen vi får nå, den viser at vi er på rett vei.

– Her har vi virkelig klinka til med ikke bare å bygge i massivtre, men vi bygger også med energiløsninger som jeg tror vi er ganske alene om i Norge i hvert fall, og som jeg tenker at alle kommuner må komme og bli inspirert av, for dette er fremtidens løsninger i kommunale formålsbygg.

Juryens begrunnelse

I pressemeldingen fra KLP skriver de følgende om hvorfor Kongsberg kommune og KKE nå får denne prisen.

Energieffektive bygg og PLUS-hus har vi etter hvert blitt vant til, og kanskje til og med forventer. Skolen i Kongsberg er akkurat det, og i tillegg bygget i massivtre.

Men Kongsberg har tatt dette et steg lenger: her vil man få til energilagring basert på lokal, fornybar energiproduksjon.

Konkret handler dette om at man bruker solenergi og geotermisk varme, og lagrer dette i form av hydrogen som kan gjøres om til strøm og varme når behovet er der. Dette er en løsning som skal sørge for at skolen produserer mer energi enn den bruker i hele sitt livsløp.

Vestsiden skole vil, som det første bygget i Norge, demonstrere teknologier som er helt nødvendige for få til en omstilling til nullutslippssamfunnet.

Innføringen av hydrogen som energibærer vil kunne bli en nøkkel for å kunne erstatte fossile energikilder.

Hensikten med pilotbygget er å vise at solenergi kan lagres trygt i hydrogen for langtidslagring. Studenter og forskere vil studere løsningen i drift, og klarer dere med dette pilotbygget å demonstrere at det fungerer, bidrar dere til en nullutslippsløsning som kan skaleres og brukes i hele landet og verden over.

Juryen består av: 

Konsernsjef i KLP Sverre Thornes, konserndirektør for kommunikasjon og marked i KLP Gro Myking, Bård Vegard Solhjell i WWF, Kristin Halvorsen i Cicero, Bjørn Haugland i Norge 203040 og Anders Bjartnes i Klimastiftelsen.

 

3600.no

Se alle innlegg