Bilder fra årets barnival under Kongsberg Jazzfestival

Alle foto: Hyunjung Kim & Bjørn Isaksen