Fremtidens materiale gir fremtidens jobber

– Kompositt er et morsomt materiale som kommer til å gi mange jobber i framtida, sier Susanne Marie Slettvik (18).

Susanne Marie Slettvik og Fredrik Hvamb stortrives som lærlinger hos K-tech. Nå jobber de med å produsere deler til missiler, jagerfly og helikoptre på Arsenalet Næringspark i Kongsberg.

Se video lenger ned i saken.

kompositt-artikkel-2

– Dette er fremtida, sier Fredrik Hvamb
– Kompositt er et lett, sterkt og formbart materiale som kan brukes til det meste. Det er rett og slett kult. Jeg anbefaler alle å velge komposittfaget.

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på stadig nye områder – områder der metall tidligere var rådende. Trendene viser vekst i bruk av kompositt innen maritim sektor, olje og offshore, sport og fritid, bygg og anlegg og ikke minst bil- og luftfartsindustrien.

”Det grønne skiftet” er avhengig av nye miljøvennlige løsninger og materialer laget i kompositt.

På Kongsberg videregående skole er det opprettet en VG2-klasse innenfor kompositt- og plastfag.

Dette gir elevene mulighet til å ta fagbrev innenfor fire forskjellige fagretninger; Polymerkompositt, Plastmekaniker, Termoplastfaget og Produksjonsteknikkfaget.

Les mer om utdanningsløpet her

Høsten 2015 stod kunnskapsparken Krona ferdig på Kongsberg.

25578014960_58fdd5dac5_z-1
Kongsberg Gruppen har finansiert og installert en avansert herdeovn, en autoklave, som sentrum i det nye komposittlaboratoriet på Krona på Kongsberg.

Industrien og Buskerud fylkeskommune har samsnakket godt, og skolen inneholder fra første dag et komposittlaboratorium som vil være det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfaget. Laboratoriet skal brukes av elever og studenter helt fra videregående skole, via fagskole og inn på høyskolenivå.

Fremtidens yrkesvalg – med innovative utviklingsmuligheter

Teknologiindustriens målsetting er å skape en attraktiv og trygg karrierevei innenfor kompositt- og plastfag. Næringsmiljøene på Kongsberg og Raufoss vil i årene som kommer ha et stort rekrutteringsbehov, samtidig som det utvikles stadig flere produkter innen kompositt- og plast i forskjellige industrier. Utdanningen som tilbys vil være attraktiv hos en rekke produksjonsbedrifter. Bedriftene skal nyttiggjøre kompetansen til å utvikle eksisterende produkter og til å skape et nytt næringsgrunnlag.

  • Industrien trenger dyktige og kompetente fagarbeidere
  • Industrien trenger fagarbeidere som vil ta Teknisk fagskole
  • Industrien trenger ingeniører som kan modernisere og skape fremtidens produkter og produksjonsmetoder

Les mer om jobbmuligheter her!

Beslutning for fremtiden

Norge har kjøpt det nye jagerflyet Joint Strike Fighter. Flykjøpet har ført til myndighetenes ambisjon om å bygge opp fremtidsrettet kompetanse for å sikre norske leveranser fremover.

Kongsberg Gruppen har bygget en moderne komposittfabrikk og investert betydelig midler i avansert utstyr. Produksjon av komposittdeler til Joint Strike Fighter har potensial til å vare i tiår. Næringsmiljøet på Raufoss er en viktig næringsklynge for vareproduksjon, og har stort fokus på materialer. Raufoss har i dag et av de sterkeste fagmiljøene innen produksjon av deler til bilindustrien, forsvarsindustrien og til forbrukermarkedet. I et 30-årsperspektiv har teknologiindustrien stort behov for kompetente og motiverte medarbeidere med bakgrunn fra kompositt- og plastfag.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg