Knyttet verdifulle kontakter

Over 100 deltakere deltok på konferansen. Foto: Ingvild Sedahl

Dette gav mersmak for deltakerne.

Torsdag 13. september inviterte Kongsberg Innovasjon og resten av innovasjonsselskapene tilknyttet Siva i Buskerud, til en spennende konferanse om digitalisering i et innovasjonsperspektiv.

Av Ingvild Sedahl, Kongsberg Innovasjon

Over 100 deltagere fra Siva, store internasjonale bedrifter, små og mellomstore bedrifter, staten, Buskerud Fylkeskommune, kommunene i Buskerud og Akademia, møtte opp i Musikkteatret på Krona.

Der fikk de høre på glimrende foredragsholdere fra Siva, Kongsberg Maritime, Statnett, Conexus, Kongsbergregionen, Sigdal kommune, Try samt en masterstudent fra USN – og ikke minst knytte viktige kontakter

Alt regissert av konferansier Paul Håvard Østby.

«Petter Hansen» (Paul Håvard Østby) briljerte på scenen. Foto: Berit Synnøve Slagnes

– Han holdt tråden i konferansen på glitrende vis – og startet med å rundlure deltagerne i rollen som Petter Hansen – seniorrådgiver fra Norsis – ekspert på Informasjonssikkerhet og personvern, forteller Berit Synnøve Slagnes, inkubatorleder/prosjektutvikler hos Kongsberg Innovasjon.

Stein Terje Dahl fra Siva holdt foredrag. Foto: Ingvild Sedahl

Et av målene med konferansen var at den skulle bidra til samhandling.

–  Konferansen handlet nesten like mye om å få ting til å skje i etterkant. Vi skulle inspirere, gi konkrete tips og verktøy som kan tas i bruk senere og gi en oversikt over tilbud og aktiviteter som finnes i Buskerud i regi av SIVA, forklarer Berit.

Det kom deltager fra hele Buskerud, og i tillegg også fra Telemark, Akershus og Vestfold og i løpet av konferansen ble det avtalt over 50 møter – noe som regnes som en suksess.

Dagens nettverksbygger ble Tor Kristian Sørensen som i løpet av konferansen booket seks møter med nye kontakter.

Tilbakemeldingene vitner om at konferansen var en fulltreffer.

– Jeg fikk knyttet nye kontakter som kan vise seg verdifulle i fremtiden og det var mange inspirerende og lærerike foredrag, forteller en av deltakerne.

Jostein Harm på scenen. Foto: Ingvild Sedahl
Foto: Ingvild Sedahl

Innovasjonsselskapene som er tilknyttet Siva i Buskerud er Kongsberg Innovasjon, Pan Innovasjon (Hønefoss), Driv Inkubator (Drammen), Hallingdal Næringshage (Gol), Buskerud Næringshage (Prestfoss og Rødberg)

3600.no

Se alle innlegg