Klare til innsats

Gleder seg til jobben. Fra venstre: Joakim Aanstad, Ståle Skau, Erlend Fiskvik Hernes, Kaja Steen, Laura H. Slettbakk og Geir E. Nilsen. Foto: Anniken Tangerud

ASVO-Kongsberg og KIF Snowboard gleder seg.

Om ikke lenge er vi ute med vårt femte Kongsberg-magasin.

104 sider med gratis lokalstoff skal trykkes i 12.000 eksemplarer og deles ut til husstander og næringslivet.

For å gjøre den enorme jobben det er å distribuere et slikt opplag, samarbeider vi med KIF Snowboard og ASVO Kongsberg, som blir en ny samarbeidspartner på dette i år.

– ASVO-Kongsberg er takknemlige for det samfunnsansvaret flere og flere lokale bedrifter tar ved å bruke oss til forskjellige type oppdrag/oppgaver. Vi er helt avhengig av gode  oppdrag slik at våre arbeidstakere får en meningsfull hverdag, forteller Ståle Skau, markeds- og produksjonsleder hos ASVO-Kongsberg.

– At ASVO-Kongsberg kan være med å distribuere Kongsberg-magasinet ser vi på som en fin oppgave for flere avdelinger på huset. Noen må pakke, noen må kjøre og noen må putte i postkasser, forklarer han.

Joakim Aanstad, Erlend Fiskvik Hernes og Geir E. Nilsen som alle jobber på ASVO gleder seg til jobben:

– Dette blir ålreit! Også er det litt moro at det er for 3600 da, forteller de begeistret i kor.

Magasinet vil også deles ut i alle fruktkurvene som bestilles av næringslivet i byen.

– Det blir liksom noe ekstra, smiler de i kor.

Til god nytte for klubben

Kaja Steen og Laura Helene Slettbakk sitter i styret for KIF Snowboard og er begge takknemlige for muligheten dette gjør for klubben.

– Vi er en klubb som krever trenere med erfaring innen snowboard. Det er ingen basiskunnskap alle foreldre har – slik som ofte fotballen drives. Vi er avhengig av kompetanse og den må lønnes. Så slike inntekter som dette kommer godt til nytte i klubben, direkte til medlemmene via skolerte/kursede trenere, forklarer Kaja.

Ikke minst retter de en stor takk til alle som om ikke lenge vil gi av fritiden sin for å dele ut Kongsberg-magasinet på dugnad.

– Kif snowboard er en stor klubb og uten foreldrenes og barnas dugnadsinnsats hadde ikke tilværelsen vært det samme.

Dugnaden for 3600 er populær.

– Vi har en del inntektsbringende dugnad i løpet av året i tillegg til arrangementsdugnader, og blant det som får best respons fra foreldrene er denne dugnaden med 3600. Her kan barna bidra sammen med foreldrene og jo flere som stiller desto enklere og mer morsom blir jobben!

– Vi er svært takknemlige for all frivillig hjelp vi får fra medlemmenes foreldre – uten dugnad fungerer faktisk ikke klubben optimalt, forklarer de.

Dette blir det tredje magsinet KIF Snowboard deler ut.

– Nå kan vi jo si at det er blitt en tradisjon. Dette er en fin dugnadsjobb hvor hele familien kan bidra sammen! Inntektene går uavkortet til å gi et godt tilbud til store og små snowboardere i klubben, avslutter Laura.

Kongsberg-magasinet utgis i samarbeid med Kongsberg kommune, KNF, TechnipFMC, Kongsberg Gruppen, Krona Kino, Metafor, Kongsberg Community og Akari.

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg