Se filmen om Kirkens Bymisjon/Jobb1 og den innsatsen som blir gjort for rusavhengige i Kongsberg.

– Jeg hadde psykiske problemer og brukte altfor mye alkohol. Det gikk bare én vei og det ble jo egentlig bare verre og verre dag for dag. Det at jeg kom i kontakt med Kirkens Bymisjon har reddet meg fra mye vanskelige ting, tror jeg, sier Arild.

– Vi får en mestringsfølelse som betyr veldig mye. Å vite at du faktisk kan bidra med noe. Den gode følelsen når du har vært ute og gjort noe til nytte for mange andre – den følelsen er god å ha.

Kristin Røsholt. Foto: Bjørn Isaksen

– Jobb1 er et lavterskel arbeidstilbud for mennesker i aktiv rus, sier Kristin Røsholt, arbeidsleder i Jobb1 i Kongsberg.

– Mange her har vanskeligheter med å tilpasse seg kravene i kommunale eller statlige tiltak som krever et visst antall timer oppmøte – her møter de opp og gjør en innsats når de føler seg friske nok til å jobbe, forteller Røsholt.

– Jeg har jobbet 37 år i staten, men så fikk jeg et hjerneslag som førte med seg mye trøbbel. Det endte med at jeg ikke kunne fortsette i jobben, noe som ble et veldig tilbakeslag for meg personlig. Det gikk skikkelig utfor, med alkohol og rus. Hadde ikke Kirkens Bymisjon fanget meg opp, hadde jeg ikke vært her i dag, fastslår Arild.

Kirkens Bymisjon og Jobb1 er helt avhengig av gode støttespillere. Toyota-forhandleren Funnemark har vært med fra dag én. 

Les også: Kristin og de gode hjelperne

– Allerede ved oppstarten i 2010 kom de med en flunkende ny bil til oss – en Toyota med sju seter som gjør det enkelt for oss å komme ut på oppdrag. Funnemark tar seg av alle kostnader inkludert service og vedlikehold – det har vært helt vesentlig for Jobb1, sier Kristin Røsholt.

”Respekt for mennesker” er grunnleggende for Toyotas virksomhet, sier Robert Mederud, daglig leder hos Funnemark Kongsberg.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg