Jubler for jubileum

I 2018 fyller de 30 år. Foto Hyunjung Kim

ASVO Kongsberg skal feire 30 år på en helt spesiell måte.

I 2018 fyller ASVO Kongsberg AS 30 år og det vil de feire gjennom hele året i en serie artikler på 3600.no som lar oss bli kjent med de mange varierte og spennende avdelingene/tiltakene deres, de ansatte og arbeidstakerne.

Felles for hele ASVO er et stort engasjement for menneskene og byen de er en del av.

ASVO jobber tett sammen med NAV og tilbyr arbeid og tjenester til personer som har behov for å avklare sine muligheter i forhold til arbeid, eller som har et ønske om å komme seg i aktivitet. Dette gjør de for å gi alle typer mennesker en sjanse, en trygg arbeidsplass og en aktiv og meningsfull hverdag.

I dag sysselsetter ASVO Kongsberg over 100 personer i et stort spekter av avdelinger som driver med alt fra trykk, pakking, montering, vedsalg, salg av fruktkurver, butikker med mer. Se forøvrig deres hjemmeside for mer informasjon. 

Saken fortsetter under bildet. 
Jane Midtbø er daglig leder i ASVO Kongsberg. Foto: Hyunjung Kim

En motiverende hverdag

Jane Midtbø har vært daglig leder for bedriften i 16 år. En reise hun ser tilbake på med stolthet og varme.

– Her får du lov til å være endel av det å gi innhold og livskvalitet til så mange mennesker. Du følger mennesker over tid og ser at det nytter. Det gir meg inspirasjon, forteller Jane og smiler.

Jane kom til Kongsberg i 2001 og den blide sørlandsdamen, som falt for byen umiddelbart, gleder seg over jobben hun gjør på ASVO.

– Motivasjonen får du naturlig. Det handler om det lille ekstra; både det du yter og det du får igjen. Både for mennesker og samfunnet. Jeg føler meg rett og slett privilegert. Her tror vi på det vi holder på med, understreker hun varmt.

– Det beste med jobben min er de små tingene som utgjør helheten og det er viktig for meg. Her får du lov til å være en bidragsyter til samfunnet og det gjør meg veldig ydmyk.

ASVO setter den enkelte i sentrum.

– Her blir du sett, akseptert og tatt vare på, forteller Jane.

At ASVO tar en slik viktig samfunnsrolle, betyr også noe for alle kundene og byen som helhet.

– Alle kan gå på butikken og kjøpe frukt, men kjøper du frukten hos oss, innebærer det så mye mer! Da tar du et samfunnsansvar og gir en meningsfull hverdag til mange som trenger det, avslutter hun.

Fakta om ASVO Kongsberg AS:

VISJON:

ASVO-Kongsberg AS skal være den foretrukne leverandør av arbeidsrettede tiltak i regionen. De skal være en bedrift for mennesker i utvikling – en arena der kompetanse og menneskeverd er i sentrum.

FORMÅL:
Selskapets formål er å gi gode og utviklende arbeidsplasser til personer med nedsatt arbeidsevne, og tilbud om opplæring og veiledning til personer med bistandsbehov. Formålet skal oppnås gjennom veiledning og opplæring, gjennom produksjon av varer og tjenester, handel og annet tjenesteytende arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

VERDIER:
ASVO står for: Arbeid, Service, Vekst og Opplæring

AVDELINGENE
VTA avdelingen:
Formålet med Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA), er å gi jobbtilbud til de som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg arbeidstilbud i det ordinære arbeidslivet. Ved deres VTA avdelinger utfører de et bredt spekter av meningsfulle og viktige oppgaver og tjenester. ASVO Kongsberg har 37 faste VTA plasser, i tillegg til at de har noen støttearbeidere tilknyttet bedriften. For å inneha en VTA plass må du ha en uføretrygd.

AFT og Igang.

Her gir ASVO Kongsberg tilbud til mennesker som kan være usikre på hva de klarer i forhold til egen arbeidssituasjon. Noen kan ha stått utenfor arbeidslivet en periode, andre ønsker å få testet arbeidsevnen, eller ønsker arbeidstrening for å avklare mulighetene i arbeidslivet.
Igang er et kommunalt tiltak, og oppfyller kriteriene for aktivitetsplikt for sosialhjelp.
Avdelingen tilbyr i tillegg forskjellige tjenester når det kommer til f.eks karriereveiledning og funksjonsvurderinger.
Hovedkontoret ligger i Stollveien 29, 3617 Kongsberg. Her utfører de en mengde ulike oppdrag for et bredt spekter av kunder. De mange ulike avdelingene her gir en god og variert arbeidshverdag for arbeidstakerne. I tillegg drifter ASVO kantina på Kongsberg Rådhus, samt at to flotte gjenbruksbutikker i Kongsberg sentrum.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg