Joda, det blir Kongsbergmarken

Står sammen om marken. Bak fra venstre: Hege Anita Moen (KNF), Maya Lie (3600/Vi bryr vårs), Wivi-Ann Bamrud (KNF), Bjørn Isaksen (3600/Vi bryr vårs). Foran fra venstre: Ståle Skau (ASVO), Jane Midtbø (ASVO), Luna Lykken Wiik (Fontenehuset) og Steffen Johansen (Fontenehuset). Foto: Anniken Tangerud

ASVO-Kongsberg og Fontenehuset går sammen og danner et Markensråd.

Fredag 8. mars samlet en rekke gode krefter i byen seg for å jobbe for en «ny» Kongsberg-marken.

– Med bakgrunn i alle de positive tilbakemeldingene ASVO har fått etter «Minimarken» på Nytorget, kan vi ikke si nei til et slikt initiativ, sier Jane Midtbø, daglig leder for ASVO-Kongsberg.

– Dette er en unik mulighet til å vise hva arbeidstakerne våre kan bidra med i samfunnet, og vi kan ikke la denne sjansen gå fra oss.

Les også: Blåser liv i marken på torvet.

Tradisjonen med marken i bergstaden ved Numedalslågen strekker seg helt tilbake til 1633. Innen 1654 ble det faktisk holdt tre markensuker i året – noe som varte helt frem til Sølverkets første nedleggelse i 1805.

Les også: Vi presenterer: marken på Kongsberg. 

En «ny» marken

Sammen med Fontenehuset ønsker ASVO Kongsberg nå å se på hvordan de kan være med på å definere en «ny» marken. Det var 3600/Vi bryr vårs som tok initiativet til at «utenforskapet» i Kongsberg kunne ta ansvaret for framtidas Kongsbergmarken.

Noe av målsettingen kan bli å søke tilbake til utgangspunktet og jobbe med byens historie og tradisjoner – og samtidig rigge for en bærekraftig marken.

– Dette gjør vi for våre arbeidstakere, for byen og for fellesskapet. Dette er ikke noe vi skal tjene penger på, men noe som kommer alle til gode, understreker Ståle Skau fra ASVO.

Gi noe tilbake

Gjennom det nyetablerte Markensrådet kan ASVO og Fontenehuset legge premissene for fremtidens marken sammen.

– Vi ønsker å kunne bidra til å opprettholde tradisjonen og kunne fokusere på å kunne lage en marken som reflekterer våre verdier, forklarer Luna Lykken Wiik, nestleder ved Fontenehuset Kongsberg, varmt.

– Også er det utrolig gøy å kunne gi noe tilbake til byen vår! legger hun til.

3600/Vi bryr vårs, Kongsberg Næringsforum og andre gode krefter stiller seg til disposisjon med tanke på organisering og markedsføring av prosjektet.

– Det handler om å bidra til å bygge et solid nettverk hvor gode intensjoner står sentralt, forteller Bjørn Isaksen fra /Vi bryr vårs.

– Dette har vi tro på, sier Wiwi-Ann Bamrud fra KNF.

Engasjert gjeng. Bak fra venstre: Hege Anita Moen (KNF), Maya Lie (3600/Vi bryr vårs), Wivi-Ann Bamrud (KNF), Bjørn Isaksen (3600/Vi bryr vårs). Foran fra venstre: Ståle Skau (ASVO), Jane Midtbø (ASVO), Luna Lykken Wiik (Fontenehuset) og Steffen Johansen (Fontenehuset). Foto: Anniken Tangerud

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg