– Dette er jo en skikkelig gla’sak!

Høyskolen opplever en svært gledelig utvikling om dagen.

De siste årene har Høgskolen i Sørøst-Norge jobbet målbevisst med å øke attraktiviteten internasjonalt. Som en følge av dette opplever Campus Kongsberg nå en rekordsøkning i antall internasjonale studenter som ønsker et utvekslingsopphold nettopp her.

– Dette er jo kjempegledelig for Kongsberg, både som studiested og by, forteller Seksjonssjef ved Seksjon i Internasjonalisering, Heidi Tovsrud Knutsen, stolt til 3600.no.

Av i alt 320 søknader fra internasjonale utvekslingsstudenter, har rundt 75 søkt seg til Kongsberg til høsten og dette representerer en dobling av det antall som studiestedet vanligvis får i et høstsemester.

– Økningen ser vi blant annet innenfor de internasjonale utvekslingsprogrammene, spesielt innen økonomi og ledelse, men også innen ingeniørfag, forteller Heidi.

– I tillegg er det en økning av internasjonale studenter som tas opp til et helt gradsprogram på Systems Engineering/Embedded Systems.

Her trives studentene. Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

Tovsrud Knutsen har lidenskapelig jobbet for dette i 10 år nå, men sjelden opplevd en slik vekst og da vi spør hva årsaken til denne oppblomstringen kan være, smiler hun engasjert.

 Økningen har kommet gradvis over flere år, men i år har det virkelig løftet seg og det er flere grunner til det. De engelske programmene våre som er spesielt beregnet på utvekslingsstudenter har jobbet seg opp et godt erfaringsgrunnlag, de har dyktige forelesere med koblinger til næringslivet og dette faller i god jord hos de internasjonale studentene, innleder hun ivrig.

– Vi ser også at studentene trives veldig godt på Krona, dette bekrefter de til oss. Det er et levende bygg som er i bruk nesten hele døgnet, studentene bruker mer tid her, de får en sterkere tilknytning til Kongsberg som by og som studiested. Den beste måten for oss å rekruttere disse utvekslingsstudentene på er gjennom jungeltelegrafen, og når studentene trives og bringer budskapet med seg tilbake til sine medstudenter og hjemmeuniversiteter, er det den beste markedsføringen vi kan få.

– Samtidig har vi jobbet systematisk over lang tid, med å bygge opp gode og relevante avtaler, og vi har et godt forhold til partnere våre, forklarer hun. – Det er essensielt for å lykkes.

Én liten hake.

Målet som Heidi og resten av HSN har jobbet så hardt for, internasjonalisering av Høgskolen og studieprogrammene, bærer med andre ord virkelig resultater, men det er bare én liten hake ved gla’saken:

– PT har vi kun 17 boliger til 75 studenter og det er til tross for at Studentsamskipnaden har strukket seg langt for å plassere så mange som mulig. Vi har et tett samarbeid med SSN men det er en prekær mangel på studentboliger i Kongsberg i dag, og det kan vi ikke leve med. Vi er avhengig av å kunne tilby bolig til våre internasjonale studenter, og med en slik situasjon klarer vi ikke å holde boliggarantien som vi har innbakt i avtalene med våre partnere. Vi har også flyttet en del av søkerne våre, fra Kongsberg over til tilsvarende studieprogrammer i Bø, Porsgrunn, Ringerike og Vestfold, hvor bolig tilbys. Men dette er selvsagt ikke holdbart for Kongsberg som studiested, forteller Heidi.

Derfor gjør nå Heidi og Campus Kongsberg noe de aldri har gjort før:

Brenner for studentene og høyskolen i Kongsberg. Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

– Vi bruker nå alle kanalene vi har for å få til en «pool» av private utleiere som vil inngå et samarbeid med oss. Vi kan tilby en god, standard engelsk kontrakt, være et bindeledd mellom student og utleier og bidra til at leieforhold og de praktiske tingene faller på plass. Vi har inngått en avtale med Samskipnaden om at studentene kan få kjøpe basis utstyrspakker fra dem om det trengs. Samtidig må utleier også få mulighet til å stille med egne betingelser, forklarer hun.

HSN er derfor nå på jakt etter møblerte leiligheter, gjerne med plass til flere studenter, som ligger sentralt med gang- eller sykkelavstand til Krona. 

 

 

– Vi kan jo ikke gi oss med kun 17 plasser. Da mister vi kanskje det vi har brukt så mange år på å bygge opp. I tillegg representerer jo studentene rene inntekter for fagmiljøene i form av studiepoengsproduksjon, i tillegg til at hver enkelt student utløser ekstra «mobilitetsmidler» over statsbudsjettet. Deres nærvær bidrar til å internasjonalisere campuset vårt – noe som er viktig for alle høyere utdanningsinstitusjoner og ikke minst oss som står på terskelen til å bli universitet, og det både gagner studentene våre og Kongsberg som helhet! Vi ser også flere eksempler på at studenter tar kontakt og kommer tilbake hit etter studiene, de ser mulighetene i næringslivet og forsøker å skaffe seg traineeplass her. 

Studentene kommer fra land som Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Belgia, Nederland, Tsjekkia, Slovenia, USA og Brasil – gjennom bilaterale avtaler mellom HSN og høyskolens partnere. Mange kommer med stipend fra EU gjennom Erasmus-ordningen, mens andre har stipendordninger gjennom hjemmeuniversitetet eller ulike type internasjonale samarbeidsprogrammer. De færreste av dem har imidlertid samme gode tilgang på finansiering som norske studenter har gjennom Lånekassen, og da blir kostnadsnivået viktig.

– Det finnes nok også studenter som er interessert i å få kostnadsnivået ned, og som kunne tenke seg en vertsfamilie, påpeker Heidi.

– Om noen kunne tenke seg å leie ut et rom for ett semester og gi tilgang til kjøkken og bad kan jo dette gi en god mulighet for både hyggelig bekjentskap og spennende kulturutveksling. Godt voksne par med utflyttede barn og god plass bør vel kjenne sin besøkelsestid her!

Vanligvis jobber vi ikke med boliger på denne måten, for Samskipnaden klarer jo å tilby boliger til de øvrige 250 internasjonale utvekslingsstudentene som søker seg til Høgskolens andre campus rundtom i regionen.

– Vi er absolutt villige til å strekke oss litt lenger for å få dette i havn. Internasjonalisering er kjempeviktig for oss – og jeg håper at Kongsbergs huseiere kan bidra slik at vi får fylt opp campus med internasjonale studenter når studiestart tar til i august, avslutter hun håpefullt.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg