I 2019 er det 15 år siden Kongsberg International School åpnet dørene.

Hege Myhre var leder for ungdomstrinnet de ni første årene, og så ble hun rektor. Her kan du bli bedre kjent med henne: Genuint opptatt av å være en ressurs for andre.

I forkant av feiringen tok vi en prat med tre av skolens tidligere elever en lørdag i slutten av mars.

Sammen med 52 andre tidligere elever og rektor Hege Myhre, hadde de tatt turen innom skolen i Dyrmyrgata for å forberede seg til skoleshowet Legacy den 10. og 11. april.

Guri Kristine Sel Tveito (alder) studerer nå på Universitetet i Oslo, for å bli lektor i engelsk og samfunnsfag.

Kasper Myhre (alder) studerer PPE – filosofi, politikk og økonomi, på Oxford etter å ha tatt IB Diploma på UWC Red Cross Nordic i Sogn og Fjordane.

Anna Hamre (alder) jobber ved politistallen i Oslo, er hip hop-instruktør på Studio3, danselærer på KIS og freelancer i undervisning av hesteridning og dans.

Da vi spør den blide trioen hva KIS har betydd for dem og hvorfor, kan man på god vei si at skolen har betydd enormt mye for dem alle.

Personlig vekst

Guri Kristine Sel Tveito. Foto: Anniken Tangerud

– På KIS lærte jeg ikke bare skolerelatert kunnskap, men jeg lærte veldig mye om meg selv også. Tiden min på KIS har i stor grad formet meg til den jeg er i dag. Ikke bare lærte jeg engelsk på et helt annet nivå enn andre venner som gikk norsk grunnskole (og hatt STOR nytte av dette senere i livet) – men jeg lærte hvordan å elske det å lære!

– Takket være helt fantastiske lærere, inspirerende læringsmetoder og mye aktive og kreative læringsprosesser, har jeg lært meg å elske å lære, smiler Guri Kristine engasjert og fortsetter:

– KIS har også betydd mye for meg når det kommer til det sosiale. Jeg møtte flere av de nærmeste vennene jeg har den dag i dag i løpet av årene mine på KIS. Når jeg tenker tilbake til tiden på KIS, kan jeg ikke annet enn smile og le av alle de uforglemmelige minnene mine derfra, understreker hun varmt.

«Takket være helt fantastiske lærere, inspirerende læringsmetoder og mye aktive og kreative læringsprosesser, har jeg lært meg å elske å lære»

Genuin interesse i å lære

Kasper Myhre. Foto: Anniken Tangerud

– KIS har spilt en stor rolle i utviklingen jeg har gått gjennom som person. En av de viktigste tingene jeg står igjen med etter KIS er en genuin interesse i å lære.

– På KIS ble vi oppfordret både til å redefinere læring i timer samt aktivt søke plattformer for læring utenfor skolen. Dette var utrolig verdifullt for meg, fordi det gjorde at jeg opplevde å lære ikke fordi jeg måtte men fordi det var noe jeg hadde lyst til. Kongsberg 2 Korea (K2K) prosjektet var spesielt viktig for denne utviklingen, forklarer han.

 

– Det KIS står for har hjulpet til å forme meg til den personen jeg er i dag. Omsorgsfull, inkluderende, positiv, kulturell og reflektert, forteller Anna varmt.

Saken fortsetter under bildet
Noen av de tidligere elevene er her samlet på sin gamle skole for å forberede et show. Rektor Myhre (utenfor bildet) står for mye av koreografien – og bildetagningen. Foto: Anniken Tangerud

Unikt samhold – uavhengig av rolle og alder

På grunn av sin filosofi og verdigrunnlag ønsker KIS å holde antall elever per klasse lavt. Dette gir mange gode ringvirkninger, noe Guri Kristine, Kasper og Anna kan bekrefte.

– Miljøet på KIS er ganske lite, det er små klasser og heller ikke super-mange lærere. Det betyr at man blir kjent med nesten alle på tvers av ulike årstrinn, forklarer Guri Kristine og fortsetter:

– Selv om klassemiljøer ofte er trygge og folk kjenner hverandre, så er det noe helt annet på KIS enn hva jeg opplevde på for eksempel norsk videregående skole. KIS arrangerer ulike arrangementer hvor hele skolen er involvert, og hvor man jobber tett sammen på tvers av klasser og årstrinn – noe som gjør at hele skolen blir et trygt og godt miljø.

«hele skolen blir et trygt og godt miljø.»

Saken fortsetter under bildet
Hege Myhre (til høyre) står for mye av koreografien. Foto: Anniken Tangerud

De beste lærerne – noensinne

– Lærerne jeg hadde på KIS, er de beste lærerne jeg har hatt noensinne, poengterer Guri Kristine.

– De så hver og én av elevene sine, og gjorde virkelig alt for at alle skulle nå sine mål og oppleve den mestringsfølelsen som er så utrolig viktig. Jeg skal strebe etter å bli en like god lærer, som mine lærere på KIS.

– Å skape et såpass trygt, aktivt, morsomt, men også utfordrende læringsmiljø som de gjorde, hvor man forstår verdien i det en lærer, er et av mine mål, smiler Guri Kristine og forsetter å snakke om skolens læremetoder.

– Læremetodene på KIS er spesielle i den forstand at en selv ofte blir utfordret til å utforske på egenhånd, jobbe aktivt med større prosjekter og se sammenhenger til den virkelige verden. Det å se sammenhenger og virkelig forstå innholdet i lys av tidsaktuelle fenomener og eller nyheter gjorde at vi forstod langt bedre hvorfor vi måtte lære det vi lærte, smiler hun.

«Det å se sammenhenger og virkelig forstå innholdet i lys av tidsaktuelle fenomener og eller nyheter gjorde at vi forstod langt bedre hvorfor vi måtte lære det vi lærte»

Det gode fellesskapet

Ved siden av filosofien lærerne hadde for læring, synes Kasper noe av det beste var hvor sammenknyttet elevene og lærerne var.

– Det at 20+ alumni velger å delta på årets skoleshow beviser dette. Jeg har enda venner fra klassen som spør om vi skal ta en tur innom KIS når vi er hjemme for å si hei til lærerne. KIS var mye mer enn et sted hvor vi gikk for å ha timer fra 9-15. Man var del av et miljø, hvor man følte tilhørighet, smiler han.

Anna Hamre. Foto: Anniken Tangerud

En del av noe større

Anna trekker frem samholdet, og følelsen av å være en del av noe større.

– Jeg startet på skolen i 2003 som samtidig var året da skolen ble startet. Jeg husker jeg var enorm stolt over å gå på en skole med skoleuniform og at når man hadde på seg uniformen så skulle meg oppføre seg pent for da representerte du KIS, smiler hun.

En fryd å gå på skolen

Både Guri Kristine, Kasper og Anna savner den gamle skolen sin.

– Det jeg savner mest er samholdet og den følelsen av at man våkner hver morgen og gleder seg til en ny skoledag. Jeg hadde ikke én dag jeg gruet meg, bortsett fra eksamen – men ellers var det en fryd å dra på skolen hver dag. Savner også klassekamerater og lærere selvfølgelig, deler Guri Kristine.

– Miljøet er kanskje det jeg savner mest, synes Kasper

– Men som dette skoleshowet viser, så er mulighetene til å engasjere seg med KIS-miljøet langt i fra over så fort man uteksaminerer, poengterer han.

Anna savner kanskje lærerne mest.

– Når jeg tenker tilbake på undervisningsmetodene de brukte, så var det mye praktisk undervisning sammen med teori. Men vi kunne også gjøre teori til en praktisk ting slik at elevene kunne skjønne det bedre, forteller hun.

– Jeg følte jeg ble sett av alle lærerne og at de alltid fikk meg til å yte mitt beste. I tillegg savner jeg aktivitetsdagene.

Saken fortsetter under bildet
Fullt fokus. Foto: Anniken Tangerud

Viktig for Kongsberg som by

De tre synes KIS spiller en viktig rolle i Kongsberg, og viser en solidarisk stolthet til skolen de engang var en del av.

– En skole som KIS representerer fremtiden i Kongsberg, sier Guri Kristine og forklarer:

– På KIS lærer en å se sammenhenger mellom et lokalt – nasjonalt – og internasjonalt miljø, hvordan en selv er del av en globalisert verden i endring, noe jeg mener er viktig å lære/forstå i en by som «teknologibyen Kongsberg» – som faktisk er del av et stort internasjonalt marked.

Kasper ser på skolen som et verdifullt mikrokosmos og en verdifull ressurs for byen som helhet.

– En av ordene jeg har brukt for å beskrive KIS som er at det er et ‘mikrokosmos’. En mangfoldig elevgruppe som aktivt jobber sammen for å lære om og utforske løsninger til problemene vi står ovenfor – for meg høres det ut som et mikrokosmos av det globale samfunnet. Jeg mener det representerer noe utrolig verdifullt.

– KIS representerer potensialet en by som Kongsberg har når man tar nytte av ulike kompetanser og jobber sammen.

– Skolen gjør at teknologiparken kan ansette personer med familie fra andre land på grunn av skolen kan de flytte hit å bli boende. Dette gjør at Kongsberg blir mer kulturell føler jeg, mener Anna.

«KIS representerer potensialet en by som Kongsberg har når man tar nytte av ulike kompetanser og jobber sammen»

Showtime!

10. og 11. april skal de tre stå på scenen sammen med mange andre alumnistudenter. Showet Legacy er en feiring av KIS sine første 15 år på Kongsberg.

For Kasper er det første gangen han står på scenen med KIS. Guri Kristine har vært med noen runder før (selv om det er syv år siden). Anna…

Felles for de tre er gleden de nå har for den kommende forestillingen.

– Jeg gleder meg til å se hva KIS har klart å stelle i stand dette året, for KIS-showet blir bare bedre og bedre år etter år. Jeg gleder meg også fordi jeg får se igjen flere elever og lærere som jeg savner så mye! smiler Guri Kristine varmt.

– Både showene jeg var med på som elev og de jeg har sett i etterkant har vært imponerende. Det er alltid gøy å se hva elevene får til, og hvor flinke de er på scenen. Så det blir kult å se numrene, og det blir selvsagt gøy å få være med selv og se andre alumni igjen, synes Kasper.

– Danseferdighetene, derimot, blir det kanskje ikke like gøy å vise frem igjen, hehe. De har iallfall ikke blitt bedre enn siden jeg hadde Performing Arts på KIS, ler han.

– Jeg gleder meg fordi jeg føler jeg representerer skolen når jeg står der. Samt så er jeg utdannet danser og syntes selv det er lenge siden jeg har stått på scenen og savner det, smiler Anna.

Se en liten smakebit fra øvingen her:

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg