Inspirasjon: Makt

Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen
Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen

Makt er evnen til å kontrollere hva som skjer, få ting til å skje og blokkere ting som ikke skal skje.

Når en hel verden er vitne til at hjelpekolonner og sykehus med skadde sivile bombes helt målbevisst både fra bakkestyrker og med luftangrep, da brukes makt som et uregulert og fullstendig meningsløst virkemiddel. 

I interkulturell kommunikasjon er makt vanligvis evnen til å ta og gjennomføre beslutninger som ikke bare berører ens eget liv, men også livet til andre mennesker. I mange sammenhenger betyr dette at enkelte mennesker som har makt kan følge sine egne interesser selv om det går ut over andre.

Den danske kommunikasjonsforskeren Hans Gullestrup beskriver bevissthetskontrollerende makt som en form for propaganda, en makt som påvirker våre egne interesser.

Hvis vi kan bruke kraften som ligger i makt og egen interesse som middel til å oppnå noe positivt, noe som gir oss muligheter og gjennomslag for egen vilje. 

Hvis vi kan bruke vår «egenmakt» – den makten som setter oss istand til kontrollere hvordan vi ser på oss selv, hvordan vi ser på omverdenen og kjenne at vi har kontroll på hvordan omverdenen ser på oss……da får vi ting til å skje!

VILJE VELGER VIRKELIGHET.

God uke, god høstferie til dere som har det, nyt fargene og sola!

Fra Alba-gk, Gry K.

3600.no

Se alle innlegg