Inspirasjon: Nysgjerrighet

Foto: Tomas Kibsgaard Larsen
Foto: Tomas Kibsgaard Larsen

Nysgjerrighet er blant våre aller største drivkrefter, den driver oss mot noe vi gjerne vil vite mer om eller ønsker å oppleve – den setter oss i bevegelse. 

Når vi er nysgjerrige, ser vi for oss noe – vi visualiserer og danner oss mentale bilder. 

Nysgjerrighet oppfattes også som drivkraften bak mye vitenskap og forsking og forskning viser at selv om vi har opplevd/oppnådd eller om vi ser for at vi opplever/oppnår noe, så har det like stor virkning på oss mentalt. Positive mentale bilder setter oss i stand til å sette oss nye mål, små eller store.

Vi vet alle hvem Walt Disney var, han hadde nok en langt større porsjon nysgjerrighet enn gjennomsnittsmenneske, men så vet vi også hva han fikk til! 

Vi fortsetter fremover, åpner nye dører og gjør nye ting fordi vi er nysgjerrige, og nysgjerrighet leder oss på nye veier. – Walt Disney

Jeg ønsker deg en nysgjerrig fin uke – en uke med god refleksjon rundt et spennende ord med verdifull mening Smilende ansikt med smilende øyne

Hilsen fra Gry K. Alba-gk

 

3600.no

Se alle innlegg