Inspirasjon: Små skritt

Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen
Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen

Hverdagstanker for hverdagsmennesker

Lysvarden som nå er tent på toppen av Gaustatoppen, representerer FNs 17 bærekraftsmål for norsk utviklingspolitikk frem mot 2030 som er en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene i verden!

Disse bærekraftsmålene setter fokus på 17 viktige temaer som skal ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Nattevandringen opp til Gaustadtoppen hvor så mange deltok, viser at disse målene ikke bare blir ord, men noe som vi tror på og bryr oss om. 

Når hver og en av oss bidrar litt der hvor vi kan, litt hver dag, gjør vi det mulig. Ordet bærekraft får en egen mening; vi bærer ansvaret sammen.

De handler om de små skrittene og ta ansvar for mindre forbruk, å fremme likheter, egen helse, arbeid og vekst.

Gå dine små skritt hver dag!

God uke fra Alba-gk, Gry K.

3600.no

Se alle innlegg