Inspirasjon: Kunnskap i å lytte

Foto: Tomas Kibsgaard Larsen
Foto: Tomas Kibsgaard Larsen

I dag har jeg lyst til å dele noen ord om det spesielle og spennende; Sjiraffpråket.

Den prisbelønte psykologen Marshall B. Rosenberg skriver i boken Sjiraffspråk – et språk for livet om en 4-trinnsmodell for god kommunikasjon:

  1. uttrykke det du trenger og ønsker – uten å kritisere eller bedømme,
  2. uttrykke følelsene som knytter seg til det,
  3. for deretter å uttrykke behovene følelsene trigger,
  4. og så be den andre om noe som ville gjøre deg godt akkurat der og da.

Dette språket fikk annerkjennelse blant annet hos diplomater og ambassadefolk i Amerika tidlig på 2000 tallet. Det kalles også ikke-volds-kommunikasjon (IVK) og handler ganske enkelt om å ta hensyn til; hva trenger du og hva trenger jeg? Vi utfører handlinger for å få våre behov dekket – følelsene som gjør at når noen sier til oss: «du kommer jo aldri å besøker meg», som er et uttrykk for et behov eller et ønske om besøk. Det som skjer er at vi føler oss angrepet og går i forsvarsposisjon og kjenner på dårlig samvittighet. Det blir ingen god samtale!

Hvis vi istedet snakker sammen om det vi begge trenger, hvorfor behovet for besøk er viktig for den ene og ønske fra den andre at det blir satt pris på.

Sjiraffen symboliserer evne til å skaffe oversikt, se langt, reflektere, stikke frem halsen og å bruke sine store ører og sitt store hjerte; uttrykke det som er sant for seg – og lytte til den andre med empati, uten å kritisere eller bedømme. Når vi lærer oss å bruke Sjiraff språket blir resultatet at mennesker snakker sammen – kommuniserer på en fredelig og konstruktiv måte.

Kanskje burde vi stoppe opp, minne hverandre på og spørre slik som det flotte dyret i Afrika med lang hals og stort hjerte vil spørre: «Hva er det du trenger nå?»

Kunnskap er erfaringens datter  – Leonardo da Vinci

God ‘lyttende’ uke fra Gry K. Alba-gk

3600.no

Se alle innlegg