Inspirasjon: Endring og omstilling

Foto: Tomas Kibsgaard Larsen
Foto: Tomas Kibsgaard Larsen

I dag skal du ta med deg soloppgangen inn i dagen…

Temperaturen stiger, snøfallet fra forrige uke blir betydelig mindre for hver dag og himmelen er lys fra tidlig morgen til de fleste av oss er vel hjemme etter jobb. Vi er inne i en tid av endring…..en tid med mye endring om dagen. En tid hvor omstilling er i ferd med å bli en nasjonal utfordring hvor stadig nye arbeidsplasser berøres, en tid da oljenasjonen Norge må søke nye markeder og se muligheter.

For deg og meg handler det om at vi blir en del av denne endringen, vi må ta innover oss at omstilling blir en del av vår hverdag og forberede oss på hvordan vi kan gjøre det beste ut av det for oss selv. Mye kan vi ikke direkte gjøre noe med, men det som skjer inne i oss mennesker i omstilling, kan vi gjøre noe med.  Vi kan bevist prøve å snu det som melder seg som automatiske negative tanker til noe positivt. Menneskelige tankeprosesser innebærer blant annet det vi oppfatter, vår oppmerksomhet, det vi forestiller oss, vurderer og resonnerer oss til.

Mange endringer er nødvendig og starter positive utviklings- og fornyelsesprosesser. Det kan gi rom for medvirkning, utvikling og vekst. De som best mestrer omstillinger finner mål og mening, har en følelse av å være verdifull og får kontroll og innflytelse.

Løft blikket, se på endringer som utfordring og kjenn på de gode egenskapene som er årsaken til den suksessen du har i dag.

Ta med deg soloppgangen inn i dagen…….

God helg fra Alba-gk, Gry K.

 

3600.no

Se alle innlegg