Inspirasjon: Bonus

Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen
Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen

Hverdagstanker for hverdagsmennesker

Vi har fått bonus!
Mange fantastiske ekstra dager med full sommertemperatur og sol. Når noe skjer uten at vi forventer det, noe som vi ikke planlegger, jobber for eller tenker på, blir opplevelsen uventet og annerledes.

Bonus i ordets rette forstand forstår vi gjerne som noe ekstra som vi oppnår fordi vi har gjort noe ekstra bra eller oppnådd en bonusgrense. Men tenk deg at noen en helt vanlig dag forteller deg at du er helt spesiell, helt unik og at den du er er viktig!

Menneskelig omtanke, følelsesmessig (første)hjelp ikke bare når noen er nede mentalt, men rett og slett for å gjøre en forskjell for deg og meg og alle andre hverdagsmennesker i hverdagen.

Det føles som bonus, en bonus der vi kan bygge produktive arbeidsplasser, bedre skolemiljø og en tryggere eldreomsorg på.

Bruk den ekstra energien du kan få av denne delen av året som velsigner med en helt spesiell friskhet, en helt spesiell blåfarge på himmelen og en klar soloppgang.
Ta emosjoner på alvor, det gir bonus!

God «sommmeruke» fra Alba-gk, Gry K.

3600.no

Se alle innlegg