Innbygger’n: Torkil Bjørnson

Foto: Bjørn Isaksen

Driver med: Prosjektleder, Kongsberg Klyngen

Hva er det aller beste med Kongsberg?

Det beste med Kongsberg er den store bredden i kompetanse. Kongsberg er mulighetenes by enten du er interessert i idrett, friluftsliv, kultur eller i teknologi for en bedre verden. Kongsberg har attraktive tilbud til hele mennesket 24/7, og dette mangfoldet fører til spennende kryssbefruktninger. Kongsbergs suksessfulle utvikling i snart 400 år er basert på å anvende og videreutvikle kompetanse til å løse stadig nye utfordringer. Vi har en industri i verdensklasse innen mange krevende bransjer og disse diamantene misunner alle andre kommuner oss – derfor er det viktig at vår vertskapsattraktivitet styrkes. Vi må gjøre det mest mulig attraktivt for eksisterende bedrifter å videreutvikle seg her, samtidig som vi må tiltrekke oss og utvikle nye bedrifter. Fritidstilbudene er viktige elementer i dette og de blir enda viktigere i den fremtidsutviklingen som kommer i stadig raskere tempo og der arbeidstakerne stiller helt nye krav.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?

Jeg ville ha startet i Kongsberg kirke med litt byhistorie og noen kulturelle smakebiter, bl.a. Gloger, Jazz og Kulturskolen. Deretter ville jeg ha vist dem eksempler på aktivitetsmulighetene før jeg tok dem inn i Kongens gruve med kort omvisning med fokus på innovasjon i gruvetiden. Deretter en bergmannsmiddag og avslutte med et spennende multimedia show med smakebiter fra våre industrielle fremtidsvyer som bindes sammen med sportslige og kulturelle innovasjoner.

Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

Jeg ville ha brukt noen midler på å inkludere mer av Lågen i bybildet og bedret tilbudet innen kollektivtransport. Vi kunne også bruke teknologi til å gi innbyggerne vesentlig bedre tjenester til lavere kost. Hvorfor ikke utnytte teknologimulighetene til å gjøre Kongsberg til et utstillingsvindu for et smart og godt samfunn, dvs. teknologi for en bedre verden i praksis?

Jeg ville også støttet Kongsberg International School som bygger på de verdiene som vi trenger for en god fremtid. KIS spør ikke hvor flink en elev er, men hvor er eleven flink, og de «ser alle». Elevene lærer i stor grad gjennom prosjekter med tverrfaglige team der alle får utnyttet sine sterke sider og de går nye veier for å nå læringsmålene. KIS elevene motiveres til å bli gode samfunnsborgere ved å utvikle empati, forståelse, respekt og evnen til å bry seg. Det er dette morgendagens gode samfunnsborgere trenger.

Saken fortsetter under bildet
Foto: Bjørn Isaksen

Er det noe du savner i byen vår?

Jeg savner reell vilje til konstruktivt samarbeid for å videreutvikle alle de flotte elementene vi har. Ingen andre kommuner har et slikt potensial. Kongsbergsamfunnet virker ikke å være åpne for endringer. Skal man dømme etter innleggene i lokalavisen, er man mer opptatt av historie og følelser, enn av fremtidsmuligheter og fakta. Dette dreper initiativ og ødelegger attraktiviteten.

Hva slags by vil du ha og hvorfor?

Jeg ønsker meg en positiv by som er et utstillingsvindu for hvordan vi kan bruke kompetanse til å løse viktige samfunnsutfordringer og der det gis rom til alle. Naturen har gitt oss noen fortrinn, men det er de menneskeskapte fortrinnene som gjør Kongsberg unik både når det gjelder kultur, idrett og attraktive jobber.

Hvordan skal vi oppnå dette?

For det første trenger vi en spennende visjon for hvor vi ønsker å være om 20-30 år. Industrien har sine visjoner og det er de som sørger for å tiltrekke seg inntekter som kommer servicenæringen og det offentlige til gode. For å få resten av samfunnet med, kunne jeg tenke meg en «tankesmie for Kongsberg 2040» med øvre aldersgrense 40 år og der morgendagens Kongsbergensere, inkl. ungdommen, engasjerte seg og ble hørt. Gi de unge mulighetene og de tar ansvar. La oss kombinere ungdommelig pågangsmot og optimisme med en liten dose erfaring og internasjonale inspirasjoner

3600.no

Se alle innlegg