Innbygger’n: Therese Børke

Stol på at DU er unik! DU er den beste DEG! Og når du har det vanskelig i livet så tør å si fra til noen som kan hjelpe deg!

 

NAVN: Therese Børke
ALDER: 44
DRIVER MED: Sammen med broren min og foreldrene våre eier vi 2 barnehager på Kongsberg; Mormors Have og Langekjenntunet barnehage. Jeg jobber med HR, strategi og bedriftsutvikling i denne bedriften.

 

Hva er det aller beste med Kongsberg?

At det er en småby hvor «alle kjenner alle».  Naturen er bynær og vakker. Det er masse som skjer her i byen. Her trenger man ikke å kjede seg.

 

Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

Et område for ungdom i alderen 12-18 år. Idrettsbyen Kongsberg har mange idrettstilbud for barn i alle aldre, men det er ikke alle som passer inn i organisert idrett/aktiviteter der det fort blir konkurransefokus. Det er viktig at all ungdom føler seg sett og har andre å henge med. «Gata» og «Løkka» finnes ikke lenger så da må vi skape de arenaene for ungdommen vår. Jeg ser for meg et område med park, fritidsklubb, kafe og aktiviteter der ungdom kan treffes. Det skulle vært et samlingspunkt samtidig som det skulle vært et sted der voksne er til stede for ungdommen. Både for omsorg, samtaler og informasjon. Det er en del barn og unge i samfunnet vårt som savner gode voksenrelasjoner.

 

 

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram?

Mine 2 flotte barnehager og jeg ville snakket om den gode barndommen i Norge. Den norske barnehagemodellen med barnet i fokus og læring gjennom lek er unik og vel verdt å ta vare på. Så ville vi tatt turen til vakre Kongsberg Kirke. Jeg jobbet der som guide en sommer i ungdommen og kirken vår er virkelig et kunstverk med en unik historie.

 

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?

Jeg skal ikke ha æren alene men jeg er stolt av våre 2 barnehager, Mormors Have og Langekjenntunet barnehage. Jeg har vært med fra første spatak begge steder og vi har bygget opp unike barnehager der barn, foreldre og ansatte har det bra! Ellers er jeg stolt av å ha vært med på frivilliglaget da Raumyr var asylmottak. Vi fikk skryt for å være Norges beste mottak. Det var en fin tid med masse flotte mennesker. Også er jeg stolt av å ha et flott samarbeid med min eks-mann, og selvfølgelig hans kjæreste og min mann, i forhold til våre barn. De er glade skilsmissebarn og det er et resultat av at vi har jobbet hardt med samarbeid, toleranse og å være gode forbilder.

 

Hva er du mest redd for?

Fundamentalisme og fanatisme i alle dens retninger.

 

Hva er ditt beste minne?

Jeg har mange gode minner. Jeg har hatt en god barndom, ungdom og voksentid. Det er vanskelig å trekke fram ett. I hele oppveksten min har jeg fått reise mye og se «hele verden». Det har gjort noe med min toleranse, respekt og nysgjerrighet overfor andre mennesker og kulturer. Dette har i stor grad formet meg som menneske og jeg ønsker å gi det videre til barna mine. Vi reiser mye som familie og i fjor var vi 3 uker i Sør-Afrika. Når barna mine sier at Apartheid og ekstrem fattigdom var noe av det viktigste de lærte om på turen (i tillegg til opplevelser som haidykking og safari selvsagt), ja, da har jeg lykkes i noe.

 

Hvis du kunne gi et nyfødt barn bare ett råd, hva ville det være?

Stol på at DU er unik! DU er den beste DEG! Og når du har det vanskelig i livet så tør å si fra til noen som kan hjelpe deg!

 

Når var siste gang du tok et steg inn i det ukjente uten å ane hva som kunne vente deg?

Igjen må jeg trekke fram Raumyr. Jeg har reist mye og opplevd mye. Jeg har alltid hatt toleranse overfor andre mennesker, men den dagen jeg begynte å jobbe som frivillig i forhold til flyktningene kjente jeg på spenningen over det ukjente. Det viste seg å være et godt valg for jeg har fått så mange fine venner både blant andre frivillige og blant flyktningene. At jeg har vært med å bidra til at de er ønsket velkommen til Kongsberg og Norge er bare fantastisk.

 

Hvilke 3 ting ville du tatt med deg på en øde øy?

Jeg ville tatt med meg Kongen (eventuelt kronprinsen), en flyktning og en som har hatt en tøff barndom. Der skulle vi hatt idemyldring og laget en flott plan for hvordan vi kan gjøre hverdagen bra for barn som ikke har det så bra. Hvordan skal vi se dem, ta vare på dem og gi dem det som skal til for at de skal få en god barndom. Det er mange som ikke har det så bra som vi skulle ønske eller som vi skulle tro, og de er i et hjem nær deg!

 

Er det noe annet du har på hjertet?

Jeg skulle ønske meg mer sammenheng, historie og estetikk i utviklingen av Kongsberg. Det popper opp ideer og bygg som ikke har rot i hverken byens historie eller estetikk. Og jeg mener ikke Krona spesielt, for der synes jeg vi har fått til mye (selv om det er altfor mye som er stappa inn i det stakkars bygget). Jeg synes bysentrum mangler liv og sjarme, både på Vestsida og andre sida. Vår vakre Kongsberg kunne strålt seg i historisk prakt hvis det hadde vært litt mer hode og hale på prosjektene. Se for eksempel på Lillehammer som er en like stor by med de samme forutsetningene som Kongsberg. De har blant annet landets fineste gågate og godt bevarte bygninger og strøk.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg