Innbyggern: Rolf Qvenild

Foto: Bjørn Isaksen

Navn: Rolf Qvenild
Alder: 80 år
Driver med: Utvikler tjenester, produkter, bedrifter og mennesker som blir gode medarbeidere i slike virksomheter.

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?
I KV-krisa var flymotor hodepinen. Tidlig på 80-tallet fikk jeg etablert en leveransekontrakt med det franske selskapet SNECMA. Den har vært en god bærebjelke. Fortsatt leverer de på denne kontrakten. Jeg tvilte aldri på Flymotors fremtid. I dag er de verdensledende på sitt felt.

Det er også en daglig glede å være en del av masterstudiet i Systems Engineering på Krona. Andreas Thorvaldsen startet med undervisning i faget i Høgskolen og i 2006 etablerte vi i samarbeid med Kongsberg-bedriftene, og et av de beste Universiteter i USA, vårt Industrimasterstudium. Gjennom hele det ti år lange NCE-programmet har vi utdannet over 300 masterkandidater. Med industri 4.0 blir systemkompetanse i teknologi– intensiv industri langt viktigere.

Hva betyr Kongsberg for deg?
Mulighetenes og langsiktighetens by – bygge industri og utvikle kultur. Hva er det aller beste med Kongsberg? For meg er det å drive utdanning i nær kontakt med et krevende næringsliv som med sine studentoppgaver og nærhet inspirerer til læring. Eksamen er viktig – men det å komme inn i arbeidslivet er den største utfordringen. Jobb i Kongsberg er for de fleste en god start.

Hva synes du er mest gøy å finne på her?
Å følge med på barn og barnebarns utvikling på alle måter – i studier, i idrett og musikk. Jazzfestivalen og turer i marka sommer som vinter er vinnere.

Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – hvilket tiltak ville du brukt pengene på?
Jeg bor på Skyttertunet og stortrives der. Bedre alderdom kan jeg ikke forestille meg. Det er hjelp til selvhjelp i en god alderdom. Her er det ingen mangel på muligheter for sosial kontakt og alle bidrar etter evne. Alt er frivillig og meningsfylt.

Jeg ville brukt en god del av midlene til å møte eldrebølgen med flere nye ”Skyttertun”. Våre erfaringer fra 16 års drift er at nye tun bør ha litt flere og varierte boløsninger. Vi stiller gjerne opp med råd og dåd.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?
Jeg ville invitert dem til en god konsert i Kirka.

Hvordan kan Kongsberg bli en viktig turistdestinasjon i fremtiden? Hva synes du bør utvikles?
Et opplevelsesmuseum som viser våre lange linjer – Sølvverk og Våpenfabrikk med avleggere.

Er det noe du savner i byen vår?
Jeg savner ikke noe. For at det i fremtiden fortsatt skal være en god by trenger vi et godt sykehus, bedre kommunikasjon til Oslo, et godt skolevesen med et godt Universitet og arbeid for alle – særlig unge som skal inn i arbeidslivet. Vi må sørge for at vi er konkurransedyktige med byer som har tilsvarende nærhet til Oslo.

Hvordan kan vi utvikle Kongsberg til å bli en enda mer moderne og innovativ by, men samtidig bevare det historiske og tradisjonsrike?
Det vi kan i dag er grunnlaget for det vi kan skape i morgen. Mer og kyndig risikovillig kapital ville bli et viktig bidrag til mer innovasjon og nasjonalt eierskap i gründervirksomhetene. Universitetet i Sørøst-Norge etablerer nå, etter mønster av vår Industrimaster i Systems Engineering, et Industriakademi som vil styrke kapasitet for omstilling og verdiskapning i regionen. Det tar næringslivet inn i skolen og skolen inn i næringslivet.

Hva slags by vil du ha og hvorfor?
For meg er byen stor nok og mer enn god nok som den er. Det blir en utfordring å finne sin rolle og få innflytelse i den nye Viken-regionen. Der er det store ulikheter og lange avstander. Jeg ville nok med mine erfaringer foretrukket en region med Telemark og Vestfold.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg