Innbygger’n: Per Olve Tobiassen

Dette ville Per Olve Tobiassen gjort for å gjøre byen vår enda bedre.  

Navn:  Per Olve Tobiassen
Alder: 47
Driver med: Jobber for å fremme innovasjon i selskaper og utdanning. Har et frivillig verv som leder i Kongsberg Idrettsråd.

Hvilket spørsmål ønsker du å få nå, og hva ville du svart?
Spørsmålet vil bli: Hva motiveres du av?
Svaret er: Jeg liker å være med på å skape, bidra eller gjøre noe som andre kan ha glede av.

Hva er det aller beste med Kongsberg?
Omfanget. Ytterlighetene. Natur, kultur og arbeidsliv.

Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?
Et multianlegg som kobler bo, næring og idrett sammen.

Tenker man forretning inn her, så vil også disse midlene gi en mulighet for avkastning for videre utvikling. 100 millioner er ikke så mye, men kobler man det sammen med annen byutvikling, så kan de ha gjensidig synergieffekt.

Hvordan kan vi gjøre byen vår enda bedre i framtida?
Tørre å satse mer på byutvikling, der vi har mål som hele befolkningen kjenner til. Ikke bare ett stort mål, men mange delmål, som innbyggerne lettere kan engasjere seg inn i.

Nå er det mange spennende ting man jobber med, men vi trenger å satse mer og ikke minst få dette budskapet ut for at flere kan bli involvert og få eierskap til prosessen. Ser man på idrett for eksempel, så har man skapt et flott anlegg med Skrim Idrettspark. Dette mener jeg bare er en start. Idretten burde hatt mye bedre forutsetninger for å drive, og vi kunne tenkt business i anleggsutvikling. Idrettshaller med leiligheter, eller butikker koblet til, gjør at man skaper bedre forutsetning for drift.

I dag er Kongsberg en av de byene i Norge med dårligst anleggsdekning per innbygger, dette må vi gjøre noe med. Så burde vært kjent for å ha Norges best tilrettelagte friluftsliv, med lett tilgjengelig informasjon uansett hva man ønsker å gjøre.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?
Tatt de opp Korsveien til Knutehytta, for å vise de utsikten og samtidig fortalt de om historikken og hvorfor Kongsberg er der vi er i dag.

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?
Er gleden av de små ting som er viktigst, ikke det ene store. Glemmer man gleden underveis, så vil nedturen, om man ikke lykkes, lett bli stor.

Hva bruker du fritida på?
Vi er nok en familie, som mange andre, som engasjeres fordi vi har barn som er aktive. Ellers går tiden til venner, trening og Idrettsrådet. Også er det alltid et eller annet prosjekt som må fikses, enten de er i huset eller en sykkel som må mekkes. Er også svært glad i hytta på Blefjell, det er et fri og ladested.

Hva er du mest redd for?
Rivalisering

Hva er ditt beste minne?
Å bli (være) far, og få være med på alt som skjer rundt den rollen

Hvis du kunne gi et nyfødt barn bare ett råd, hva ville det være?
Ha et åpent sinn og tenkt positivt.

Når var sist gang du tok et steg inn i det ukjente uten å ane hva som kunne vente deg?
I dag.

Hvilke tre ting ville du tatt med deg på en øde øy?
Mine nærmeste, en event arrangør og en båt for å reise når jeg er lei,

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg