Innbygger’n: Jacob Sand Kruse

Navn: Jacob Sand Kruse
Alder: 17 år
Driver med: Ferdig med 2. klasse studiespesialiserende med samfunnsfag ved Akademiet Drammen. Leder i Kongsberg Ungdomsråd. En av to grunnleggere av ”Det Neste Steget”, som har utviklet et program for å hjelpe ungdommer å velge studier, basert på styrker, verdier, motivasjon etc.

Hva betyr Kongsberg for deg?
For meg er Kongsberg en veldig trygg by. Selv om Kongsberg ikke har like mange tilbud som Drammen eller Oslo, er Kongsberg en by man føler seg ordentlig hjemme i. Kongsberg ligger litt i grenseland, hakket under ”større by” kategorien, og det gjør det blant annet til et optimalt sted å vokse opp.

Hva er det aller beste med Kongsberg?
Det aller beste med Kongsberg er nærheten til natur. Omringet av skog er Kongsberg optimalt for å gå turer, drive med friluftsliv og være i aktivitet.

Hva synes du er mest gøy å finne på her?
Jeg synes det er mest gøy å gå på kino i Kongsberg. De nye kinosalene gir en utrolig film-opplevelse, og gjør det verdt pengene når man faktisk skal se en film på lerret, og ikke bare på Netflix hjemme.

Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – hvilket tiltak ville du brukt pengene på?
Jeg ville utviklet kollektivtilbudet, både internt i Kongsberg, men også forbindelsene til Drammen og Oslo. Gode muligheter for transport uten behov for bil er veldig viktig, spesielt for grupper som ungdom, som i stor grad er avhengig av enten kollektivtilbudet eller foreldre med bil.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?
Jeg ville vist fram gruvene først. Det er de som har lagt grunnlaget for Kongsberg, og de er viktige for å forstå historien til Kongsberg. I tillegg er det en veldig kul turistattraksjon.
Hvordan kan Kongsberg bli en viktig turistdestinasjon i fremtiden? Hva synes du bør utvikles? Jeg synes man bør utvikle opplevelsene knyttet til sølvgruvene. Det vil være vanskelig å skille seg ut som turistdestinasjon med attraksjoner som hvem som helst kan etablere, typ badeland, klatrepark etc, men gruvene er særegent for Kongsberg – og det er med fokus på gruvene at Kongsberg kan bli en viktig turistdestinasjon i fremtiden. Utbygging av transportnettverk er selvfølgelig essensielt, og ting som øker oppmerksomheten rundt Kongsberg, for eksempel jazzfestivalen er viktig for å promotere Kongsberg som destinasjon.

Er det noe du savner i byen vår for de yngre / eldre / studentene?
Jeg savner enda mer åpne lavterskeltilbud til unge, spesielt innenfor idrett. Utendørs treningsanlegg er et eksempel på tilbud som burde utvikles, og som vil ha positiv effekt for unge.

Hva synes du de unge / eldre bidrar med i byen og hvordan kan det tilrettelegges for mer engasjement?
Jeg synes de unge bidrar med tilstedeværelse i bybildet, og det er de unge som er de mest aktive brukerne av flere tilbud i byen. For å tilrettelegge for mer engasjement, burde man sette fokus på det å ta i bruk de tilbudene som eksisterer – i tillegg til å utvide med flere tilbud som er attraktive for ungdom å bruke. Da sørger man for at unge ikke bare blir sittende inne hele tiden.

Hvordan kan vi utvikle Kongsberg til å bli en enda mer moderne og innovativ by, men samtidig bevare det historiske og tradisjonsrike?
Fokus på innovasjon og nyskapende bedrifter, ordninger som støtter dette, samt bidrag fra det etablerte næringslivet, kan utvikle Kongsberg til en mer moderne og innovativ by. Hvis man samtidig sørger for å bevare viktige elementer fra historien, som for eksempel bygninger, og støtter de tradisjonelle bedriftene her i Kongsberg, vil man få en god kombinasjon av gammelt og nytt.

Hva slags by vil du bo i og hvorfor?
Jeg vil bo i en by med veletablerte gründermiljøer, gode friluftsområder, kort vei til utlandet via flyplass, og yrende byliv. Dette er fordi jeg vil være koblet til et miljø som jeg kan bruke for å utvikle selskaper. Samtidig ønsker jeg å bo i en by der det hele tiden er muligheter for å engasjere seg i aktiviteter – enten på  – enten på egenhånd eller sammen med andre.

Foto: Anniken Tangerud

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg