Innbygger’n: Elisabeth Bergstrøm

Dette ville biblioteksjefen gjort for byen vår om hun fikk 100 millioner kroner.

 

Navn:  Elisabeth Bergstrøm
Alder: 60 år
Driver med: Biblioteksjef Kongsberg bibliotek

 

Hva er det aller beste med Kongsberg?
At det er en by med et lite, tett sentrum, omringet av flotte naturområder på alle kanter. Og så synes jeg det skjer så mye spennende her på kulturfronten. Skulle ønske jeg hadde mye mer tid til å benytte meg av alle tilbudene.

Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?
Jeg ville skapt steder der folk kunne møtes uforpliktende og bare la ting skje. Arenaer for aktivitet, integrering, kreativitet. Med folk som kan sette i gang ting og veilede andre inn i spennende aktiviteter. Gi folk en opplevelse av å delta og høre til. Det er så mange folk i Kongsberg som sitter på ulik og spennende kompetanse. Kongsberg har noen slike steder allerede, men det kunne vært flere i byrommet og med ulik utforming. Hvis vi hadde 100 mill ekstra til disposisjon.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?
Jeg er veldig fascinert av den historien byen er tuftet på, så jeg ville tatt dem med i inn i gruvene og opp i Gruveåsen, slik at de kunne fått en følelse av hvordan livet var her for noen hundre år siden. Og så kunne vi tatt en sving innom biblioteket på Krona etterpå, slik at de kunne lånt med seg noen bøker om Kongsbergs lokalhistorie og noen turbøker for videre vandring i naturen nær oss.

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?
Jeg har vært med på å gi tre barn, som nå er voksne, en barndom med mange forskjellige opplevelser. Og så tok jeg et sprang for snart 10 år siden og flyttet til Svalbard. Det var et uvanlig valg, og det var et valg som har tilført meg utrolig mye. Jeg er stolt over at jeg tok det spranget.

Hva er du mest redd for?
Jeg går ikke rundt og er så mye redd. Bortsett fra når jeg befinner meg nær bratte stup jeg tror jeg kommer til å falle ned fra. Det heter høydeskrekk i moderat grad. Men det verste hadde jo vært om de jeg er glad i dør, eller om jeg skulle miste helsa. Jeg tenker bare ikke så mye på det.

Hva er ditt beste minne?
Jeg har mange. De handler mye om lange turer til fjells. Gjerne på ski.

Hvis du kunne gi et nyfødt barn bare ett råd, hva ville det være?
Finn den gylne middelvei mellom det å være deg selv og det å tilpasse deg menneskene og samfunnet du har rundt deg.

Når var sist gang du tok et steg inn i det ukjente uten å ane hva som kunne vente deg?
Da jeg for 3 ½ år siden flyttet alene fra Svalbard til Kongsberg, der jeg aldri hadde bodd før, bare kjente ett menneske, skulle begynne i ny jobb der oppdraget var å planlegge og gjennomføre nytt bibliotek i Krona. Det var ikke 100% sikkert at jeg ville komme til å trives…

Hvilke tre ting ville du tatt med deg på en øde øy?
Måtte jo hatt med meg bøker. Men bare tre var litt lite, synes jeg.

3600.no

Se alle innlegg