Innbygger’n: Berit Synnøve Slagnes

Berit trives best da hun kan bidra til at andre lykkes med sine prosjekter.

Navn: Berit Synnøve Slagnes
Alder: 50
Driver med: Inkubatorleder/Prosjektutvikler hos Kongsberg Innovasjon

– Hva er det beste med jobben din?

Jeg får jobbe med utvikling og vekst – både med oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter. Utrolig inspirerende å kunne bidra til å koble fagressurser i de store internasjonale firmaene i Kongsberg og ressurser fra Høyskolen med bedrifter i som er i startgropen – og med bedrifter som ønsker å gjøre endringer – for erfaringsoverføring og kunnskapsløft.

– Hva gjør du i fritida?

– Da er det tid sammen med familie – vedlikehold/oppussing av hus og fikse litt i hagen – turer i skog og (helst) på fjell på ski og til fots – familiesesongkort i Funkelia i vinterhalvåret – padling på Lågen vår/sommer/høst (Kongsberg Padleklubb).

– Hva er det aller beste med Kongsberg?

– Det aller beste med Kongsberg er menneskene her – og at byen er en flott by å bo i for familier. Veldig mange gode tilbud for både små og store. Alt fra Studio3 (dans), KIF (fotball, snowboard etc,) Kongsberg Padleklubb, kor, kulturskolen, godt variert tilbud på EnergiMølla, Jazzfestivalen mm.

– Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?

– Vinteren: Funkelia – ta med turistene på ski (både bortover og nedover) Har gode minner fra å ha tatt med tidligere kollegaer fra blant annet USA i bakken.

– Sommeren: Funkelia – gå opp til Knutehytta

En åpen delingskultur

– Hvordan kan vi gjøre byen vår (Kongsberg) enda bedre i framtida?

– Samhandling. Lytte til hverandre. Jobbe sammen mot felles mål. Dele kunnskap på tvers av næringer. Fokusere på muligheter! – og at alle tar litt ansvar hver 😊

– Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

– Etablert et regionalt senter for testing av nye muliggjørende teknologier der bedriftene kan komme inn for å få inspirasjon, bygge nettverk og teste ut sine ideer – med system engineering og system design som grunnmur i det som testes ut.

– Senteret skal bidra til at bedriftene finner frem til smartere produkter og løsninger – at det skapes mer effektive internprosesser – at bedriftene får en mer effektiv ekstern kommunikasjon – at det skapes nye tjenester – at det blir smartere bruk av egne og andre tilgjengelige data

Stikkord:
VR (Virtual Reality)/AR (Augmented Reality), AI (Artificial Intelligence)/Maskin Læring, Big data analyser, Cyber Security, IOT (Internet of things), 3 D printing m.m.

– Hvilket spørsmål ønsker du å få nå, og hva ville du svart?

– Hva er ditt favorittsted (dersom vi ser bort fra Kongsberg)? Ålesund

– Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?

– Det jeg er mest stolt av (i tillegg til 3 flotte unger) – er når jeg får team til å dra i samme retning – og når jeg kan bidra til at andre lykkes med sine prosjekter.

– Hva er du mest redd for?

– Er en anelse redd for hoggormer.

– Hva er ditt beste minne?

– Mange gode minner – nesten umulig å velge, men å starte nyutdannet i Kongsberg Offshore (nå TechnipFMC) i august i 1992 er absolutt et godt et.

– Hvis du kunne gi et nyfødt barn bare ett råd, hva ville det være?

– Livet er en gave – lev det fullt og helt – her og nå.

– Når var sist gang du tok et steg inn i det ukjente uten å ane hva som kunne vente deg?

– Det gjør jeg stadig vekk. Tenker at det er viktig å utfordre seg selv slik at en ikke stagnerer. Jobbskifte var det siste store steget.

– For å sitere Vinni: «Det er på utsiden av komfortsonen at livet starter»

– Hvilke tre ting ville du tatt med deg på en øde øy?

Vann (vann må jeg ha)
Greens (da får jeg i meg det jeg trenger av næring)
Teppe (kaldt om natta?)

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg