Hvorfor heter det egentlig: Wennersborg?

Skjermdump fra Google Maps

Ligger det ruiner fra denne «borgen» her fortsatt?

Tekst: Ivar Lie

Eiendommen som idag kalles Wennersborg het opprinnelig Weidelsborg, og var nok «landstedet» til visebergmester Hans Georg Weidel, som kom til Kongsberg sammen med Heinrich von Schlanbusch (overberghauptmann og direktør for Kongsberg Sølvverk) rundt 1687.

Slik så det ut på et kart fra 1884. «Pukkverksbroa» er med.

Frynsete rykte

Weidel hadde ansvaret for maskinvesenet ved verket, men synes å ha hatt et heller frynsete rykte ved verket.

Det første tegn i kildene til Weidelsborg er i tingboka for 1696 i forbindelse med en rettssak mot Kirsten Unnulfsdtr. Vettestad (i Efteløt). Der heter det « .. ytterst på Moen ved Weidelsborg ..».

Kirsti fødte et barn ved nyttårstider 1695. Hun hadde vært i tjeneste hos Hans Vettestad før det, men kom til Kongsberg tydeligvis før nyttår 1695. Her kommer da Wennersborg inn da vitner har sett henne der. Hvem barnefaren var kommer ikke fram i saken.

Uansett, Kirsti dør ved påsketider i 1695. Hun skal angivelig ha blitt slått, ihvertfall skadet.

Jordmora på Kongsberg vitner om at Kirsti etter fødselen ikke ville ha noe med barnet å gjøre og at hun var ganske dårlig, og tydeligvis helt fortvilet. Barnet ble døpt med blant annet jordmora som fadder (før vi fikk kirkebøker), men vi vet ikke hvordan det gikk med barnet.

På sommeren 1714 finner vi kilder som nevner Wedelsborg igjen. Da skal Sølvverkets tømmermenn ha «Die Brücke bei Wedelsborg verfertiget», altså brua over Selliksdalsbekken. Tømmermennene har da enten reparert eksisterende bru eller laget ei ny.

Vi finner han også nevnt i boken Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814 av Tor Weidling

I 1725 var det tydeligvis kommet opp hus ved Wennersborg, da Peder Hendrichsen Funche låner penger for å bygge seg et hus. Han har allerede et lite hus «beliggende paa søndre Sandsværmoen mellom Ole Andersens hus paa den nordre side og saakaldede Weidelborg paa den søndre side».

Litt senere, ved utlysningen av forpaktningen for innkreving av bompenger i 1733, er det nevnt at forpakteren kan sette opp en bom «ved Wedelsborg bro og ved Postbroen».

Eierforholdene for Wennersborg får vi opplysinger om ved skiftet etter overstiger Anders Simensen Scheidmann i 1743.

Da står det at han eier «Een Græsløcke beliggende ved Sillichbroen med navn Weidelsborg hvoudi et Stuehus med Kiøkken udi og Overværelser, samt en låve og lade og en hestestald under tag …».

Taksten på Weidelsborg er langt høyere enn på gården i byen der Scheidmann bodde.

Anders, som var født ca. 1680, var sønn av Simen Scheidmann, geschworner ved verket og som arbeidet samtidig med Weidel. Scheidmann var ansvarlig for utbyggingen av vannsystemet ved verket under Schlanbusch’s regime.

En sannsynlig kronologi er da: Simen Scheidmann overtok Weidelsborg da Weidel reiste fra Kongsberg, og så har sønnen Anders arvet eiendommen.

Anders Scheidmanns arvinger overtar eiendommen, og i 1753 blir den, stadig kalt Weidelsborg, budt opp til  auksjon. Den kjøpes av Anders Svendsen Hvam, men han selger den umiddelbart videre til kjøpmann og leverandør Tore Rogstad.

Ved den siste overdragelsen er navnet blitt endret til Wennelsborg. Rogstad har eiendommen i nærmere 20 år.

1947. Utsnitt kart fra finn.no
1964. Utsnitt kart fra finn.no
1966. Utsnitt kart fra finn.no
1978. Utsnitt kart fra finn.no
1985. Utsnitt kart fra finn.no

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg