Hvorfor heter det egentlig: Veungsdalen?

Bildet er tatt nede ved Veungsdalen aktivitetspark. Foto: Anniken Tangerud

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Veungsdalen.

Veungsdalen er «dalsøkket» som ligger mellom Steglet og Kongsgårdmoen og er i dag et populært og veletablert boligområde med mange flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet.

Navnet kan ha flere opprinnelser.

Forstavelsen i navnet, ‘ve’ settes vanligvis i forbindelse med det gammelnorske «vidr» som betyr skog. Sisteleddet kan være en dativ – endelse, slik at navnet betyr «på/i skogen».

Mange gatenavn i Veungsdalen har nok derfor tilknytning til planteriket: Mosekollen, Konglefaret, Røsslyngveien, Fururabben og Bregneveien – for å nevne noen.

Boligfeltet i Veungsdalen ble bygget ut på slutten av 1960-tallet og det er fortsatt tre gårdstun intakte: Steinsholt, Fredriksdal og Veungsdalen. Gårdene er relativt gamle hvorav flere av bygningene er fra 1800-tallet.

I 1698 skrev de «Wiungsdahlen» om stedet.

Det eldste oversiktsbildet vi kunne finne er fra 1947. Da var det ikke mange hus her.
1947.

Gerd Næss skriver at navnet også kan ha bakgrunn i mannsnavnet Vedung. Det lå tidligere to gårder i området, Veungsdal nærmest byen og Fredriksdal.

Det er nærliggende å tro at begge disse gårdsnavn har opphav i mannsnavn.

Per Sunmann har en forklaring der flere stedsnavn blir sett i sammenheng. Det er Viumsdalen, Steglet og Trøyborgslott.

Trøyborgslott er brukt som navn på området der Næringsparken ligger (ved den gamle kirkegården ). Det blir for langt å ta med alle momenter her, men Sunmann argumenterer for at det har vært et religiøst senter knyttet til disse steder. Stavelsen ‘vi’ i Viumsdalen er brukt som betegnelse på et sted som er innviet til gudene, – en samlingsplass for gudsdyrkelse.»

Veungdalen 1964.
Veungdalen 1978.
Veungsdalen 2003
Veungsdalen 2013

Kilder: Kilder: LL 1998, SUN 5.5.1981, Gerd Næss 22.1.1996. Kongsberg Kommune. Historiske kart på finn.no.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg