Hvorfor heter det egentlig: Treatrumsgata?

Et lite parti fra den hyggelige gata. Tatt i 2017. Foto: Anniken Tangerud

Tillischbakken, Kapermoen, Kvæsthusbakken og Treatrumsgata… Byen vår har mange unike gatenavn å bli kjent med.

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

Les også: Se vårt interaktive kart over kallenavn i byen. 

Kongsberg var ved Folketellingen 1769 Norges nest største by etter Bergen, og i 1770 sysselsatte Sølvverket hele 4200 mann.

Sølvverket trakk en mer eksklusiv krets med borgerskap, tyske arbeidere og den dansk-norske statens embetsmenn til byen og Kongsberg grunnla blant annet Norges første høyere utdanningsinstitusjon – og ble en av Norges eldste industribyer.

Kongsberg var med andre ord tidlig ute med å være et sentrum for kunnskap og arena for ny teknologi og kompetanseheving.

Denne stolte og eksotiske historien blir gjerne hedret i byens gater og navnene vitner samtidig om hvordan byen og dens historie har utviklet seg gjennom tidene.

Stasjonsbakken het for eksempel Jernbanegaden før. Kanskje ikke så rart? Bakken ledet jo ned til byens eneste Jernbanestasjon. ( Les om den vakre stasjonsbygningen her. )

I dag skal vi se litt nærmere på Treatrumsgata.

Skjermdump Google
Skjermdump Google
Skjermdump Google

Treatrumsgata er en utrolig koselig gatestump med trehusbebyggelse som ligger på Glabak – på Nymoen.

Les også: Hvorfor heter det egentlig Glabak?

Opphavet til gatenavnet går langt tilbake i tiden og har tilknytning til gruvedriften.

Det er nemlig dannet av det tyske ordet ‘Trumm’, som på norsk ble til ‘Drum’. Ordet er godt kjent i gruvespråket, som for eksempel Nebendrum, som betyr sidespor, åre i en forgrening, gang.

En ertsdrum er en liten tynn gang fylt med sølv, som oftest i sammenheng. Den kan skjære båndene, men følger ofte lagdelingen i disse.

Treatrumsgata ligger ikke så langt unna Stiksrudgata, som tidlig var en liten bit av den eldgamle utfartsveien mot Numedal. Stiksrudgata skal være den eldste av de tre gatene i området. Deretter kommer Dyrmyrgata og så Treatrumsgata – som den trea eller tredje (trummen).

Vi leser også at det kan være at gatenavnet opprinnelig har vært ‘Treatrum’ uten endelsen -gata, noe som virker som smør på flesk.

1948. Flyfoto Widerøe
1951. Flyfoto Widerøe
1951. Flyfoto Widerøe
1952. Flyfoto Widerøe
1964. Flyfoto Widerøe
1968. Flyfoto Widerøe

Kilder: SUN, lp 18.02.1977

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg