Hvorfor heter det egentlig: Sulusåsen?

Nasjonalbiblioteket

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Sulusåsen.

1946. Foto: Georg Sverdrup
1946. Nærmere utsnitt

Mange gatenavn i Sulusåsen har tilknytning til Kongsbergs historie, men det er også et stort innslag av gatenavn med bakgrunn i norgeshistorien.

Johan Jarnæs skriver i boken  om Sulusåsen at dette er det eldste dokumenterte stedsnavn i det som nå er byområdet Kongsberg, da det i et diplom utstedt av Kong Christian I fra den 9. juli, 1478, ble nevnt som Sulis Aasen.

Her stadfester kongen bl.a. grensen mellom Eiker og Sandsvær til høyeste toppen på Sulusåsen, eller «i højeste Æset i Sulis Aasen, der Nommedahl møder…»

Jarnæs argumenterer for at navnet kan ha sammenheng med tidlige kobberskjerp og videre foredling av metallet. Sulu er et svensk ord som betyr «røstet kobbermalm». Det er funnet flere kobberskjerp i området og vi vet at det var et Kronens kobberberg i Sandsvær i 1490.

Skjerp med berghald. Foto: Dag Kristoffersen. Kilde lokalhistoriewiki

Mange har hevdet at navnet kan ha sin bakgrunn i fuglearten svale, som på noen dialekter heter «sulu», slik at navnet refererer til ‘Svaleåsen’. Om det har vært spesielt mye av denne fuglearten i området vites ikke.

En tredje forklaring på navnet er at det har sammenheng med et gammelt overnattingssted, saluhus. Disse ble også kalt sælestue eller sælehus. Per Sunmann forteller at det var markedsplass i Svene og at folk hadde behov for overnatting på sin vei dit.

Det er ikke kjent når dette sted avviklet virksomheten. Det er i alle fall mange år siden det var marked for å drive overnattingssted inne på Sulusåsen.

1948. Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
1952. Foto: Widerøe
1962. Du ser Eikerveien nede til høyre. Foto: Widerøe
1970. Foto: Widerøe
1970. Foto: Widerøe
1970. Foto: Widerøe
1970. Foto: Widerøe

Kilder: Leksikon, Fugle, SUN, lp 10.09.1976, Før Kongsberg. Kongsberg Kommune. Før Kongsberg ble til, Jarnæs, 1999.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg