Hvorfor heter det egentlig: Steglet

Flyfoto tatt mot Steglet i 1970. Foto: Widerøe

En bydel med en bestialsk fortid.

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

Enkelte ganger er forklaringen ganske enkel, andre ganger avslører den en mørkere side av fortiden.

I dag skal vi se nærmere på Steglet

‘Stæghl’ / ‘Stagl’

Bydelen Steglet refererer omtrentlig til området fra Sellikdalen (hvor de nå graves ny vei og tunnel) og bort til bensinstasjonen på veien ned til Veungsdalen.

(Her finnes det nok mange meninger, så vi tar et visst forbehold)

Les også: Hvorfor heter det egentlig: Veungsdalen.

Navnet ‘Steglet’ kommer fra en særs bestialsk straffe- og henrettelsesmetode som har vært kjent i Europa siden middelalderen.

Begrepet Steile og hjul, også skrevet stegle og hjul, ble brukt som straff ved landeveisrøveri, mord, brutale ran og andre alvorlige forbrytelser.

Håndkolorert kistebrev som viser grevene Struensee og Brandt på «hiul og Steyler» i København etter henrettelse og kvartering 1772 som straff for majestets-fornærmelse. Den gammeldagse parteringen virket voldsom selv i samtiden. Trykk: Det Kongelige Biblioteks samlinger. Kilde: Wikipedia

Ordet ‘steile’ eller ‘stegle’ er hentet fra det norrøne ordet ‘stæghl’ / ‘staghl’ og det avledede verb ‘stægla’.

I slekt med «stengel», kan navnet hentyde til køllen som ble brukt til å radbrekke et offer og/eller stolpen offeret ble heist på. 

Det ennå levende offer ble nemlig  festet til eikene og felgen på et hjul med rep, spiker eller lignende, for så å bli satt på toppen av en høy stolpe.

Offeret – gjerne fastbundet i en forvridd og smertefull stilling på hjulet – ble på den måten til «spott og spe», mens han eller hun ble etterlatt for å dø en pinefull og langsom død.

Enkelte steder kan man også lese at offeret først ble naglet til hjulet og deretter radbrekket eller lemlestet.
 
Wikipedia
På samme måte som med galger, ble steilen ofte plassert på en offentlig plass, utenfor byens porter eller på herredets tingsted. 
 
Straffemetoden ble avskaffet i Norge omkring 1842.
 
 
 
 
Lokalhistorikeren Per Sunmann antyder at det egentlige retterstedet her på Kongsberg lå der eiendommen Sandsværveien 157 ligger i dag.
 
Wikipedia
Her ligger Sandsværveien 157:
Her lå antakeligvis retterstedet på Steglet. Skjermdump av Google Street View

Kilder: Kongsberg Kommune, Nasjonalbiblioteket, Wikipedia

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg