Hvorfor heter det egentlig: Sellikdalen

Kart fra finn.

Salig eller Selig?

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

Enkelte ganger er forklaringen ganske enkel, andre ganger avslører den en mørkere side av fortiden.

I dag skal vi se nærmere på Sellikdalen.

Sellikdalen er dalføret fra Sandsværveien mot renseanlegget. Selliksbekken/Sellikbekken renner ut her.

I et kart på finn har noen døpt Sellikbekken om til Sollibekken. Faksimile finn
Sellikdalen ligger omtrent helt ytterst til venstre (du ser såvidt deler av den). Kongsberg Gruppens Carpus ligger ved gården du ser omtrent midt på bildet. Flyfoto av Widerøe tatt i 1956
Sellikdalen 1964. Faksimile fra finn
1978. Faksimile

Navnet Sellikdalen kan ha flere betydninger.

Flere peker på en sammenheng mellom Sellikdalen og tyske «Selig Thal» – som kan bety ‘velsignet’ dal eller ‘dødens’ dal*.

Siden det er funnet skjelettrester i området, kan det tyde på en sammenheng.

Retterstedet Steglet lå jo rett ovenfor dalen. Les mer om det her.

Det fortelles at stedet også er brukt som gravplass for straffanger og folk som begikk selvmord. Disse hadde ingen rett til å bli gravlagt i vigslet jord ved kirken.

Lokalhistorikeren Per Sunmann har antydet at navnet kan komme fra ‘selækeir’, det gammelnorske ordet for salighet.

1970. Flyfoto Widerøe
Sellikdalen 1994. Faksimile finn
Sellikdalen 2003. Faksimile fra finn
Kart fra finn.

Sellikbekken og Pukkverkelven er en og samme bekk, med et opphav i en eller flere dammer på Knuten.

Kart fra 1797

I 1850-årene ble det anlagt en treoljefabrikk i Sellikdalen. Eierne, som var utenbys fra, opplevde en rekke branner og ga til slutt opp etter en storbrann der så godt som hele fabrikken brant ned i 1857.

Eiendommen ble solgt til maler Ole Nielsen som bygde opp en kjønrøkfabrikk og en barkemølle på tomten.

Kjønrøk er et kullstoff i form av fint, svart pulver ( rein sot ). Det ble brukt til trykksverte og som pigment i maling.
Kjønrøkfabrikken var i drift så sent som i 1890 og barkemølla trolig noen år til.

Kart fra 1815
I et kart fra 1884 finner vi navnet Sellike – som i Sellikebro

I dag ser dalføret ganske annerledes ut da den nye E134 vil gå her og inn i en tunnel  som vil gå helt ut til Trollerudmoen.

*Salig betyr direkte oversatt ‘velsignet’ og vi har ikke klart å finne sammenhengen med ‘døden’, men kildene bruker ‘dødens dal’ som en mulig betydning. Dette til info.

Kilder: LL1991, LL1995, Auerdahl, I fjellets dyp 50, Kongsberg Kommune

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg