Hvorfor heter det egentlig: Kvæsthusbakken?

Kvæsthusbakken er her markert i gult. Skjermdump fra Google

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Kvæsthusbakken.

Kvæsthusbakken er her markert i gult. Skjermdump fra Google
Kvæsthuset, eller Kvesthuset, lå på denne tomten som du finner i krysset Møllergata – Kirkegata. Skjermdump fra Google

Kvæsthusbakken er navnet på bakken i Kirkegata mellom Bussedalen og opp til Møllergata. Dette framgår av N.S.Krums kart fra 1884.

Navnet stammer fra 1739 da Kongsberg Sølvverk etablerte sitt første kvesthus – sykehus – på hjørnet av Kvæsthusbakken og Møllergata. Etter bybrannen i 1810 ble det etablert en provisorisk skole i Kvæsthus­bakken, kanskje i det gamle kvesthuset.

Byens eldste branntakstprotokoll for Kongsberg fra 1767 forteller at eiendom nr. 288 i «Møllergaden til Svin Grop» bestod av «Det Kongelige Qvæsthuus» taksert til 300 riksdaler – et kjøkken med bod til 30 riksdaler, et fehus til 16 riksdaler, og et vedskur til 4 riksdaler.

I 1777 er eiendomsnummeret endret til 289, og betydelig større. Hovedhuset var 8-laftet og i to etasjer. Det inneholdt en rekke rom med tilsammen fem kakkelovner, og under huset var det en kjeller. Huset var taksert til 250 riksdaler (tilsvarende rundt 2.250 mill 2018-kroner). Videre fantes en 6-laftet sidebygning med skorstein, som var innrettet til kjøkken og hadde en matbod og et loftshus, et lite vedskjul, og en 4-laftet kustall med fôrhus og loft.

Da sykehuset ble flyttet til Myntgata 16 rundt 1797, skiftet gården i Kvæsthusbakken navn til «Det Kongsbergske Fattigvæsens Gaard», som samtidig fungerte som skole i perioder.

Hvor lenge eiendommen i Kvæsthusbakken eksisterte etter at det opphørte å være sykehus, vet man ikke. Det ble imidlertid fjernet rundt århundret, men ser ut til å være med på et kart fra 1815. I et kart fra 1885, er det borte.

Kart fra 1815.
I 1948 så tomta slik ut. Widerøe Flyfoto
1963
1964. Historiske kart på finn.no
1980. Historiske kart på finn.no
Tomta på åttitallet. Faksimile fra Sunmanns bok.
1994. Historiske kart på finn.no
2009. Historiske kart på finn.no
2016. Historiske kart på finn.no
Tomta anno 2018. Skjermdump fra Google

Kilder: Fra kongelig «qvæsthuus» til fylkeskommunalt sykehus : Kongsberg sykehus 250 år : 1738-1988, Per Sunmann, 1988. Kongsberg Kommune. 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg